Statistika

Statistiky ROK 2003 - 2019
31.12.2019

statistika výpůjček:

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Výpůjčky celkem

326  390  370  381

277

525

774

626

650

726 690 717 776  927  1091  1350 455

Naučná literatura dospělým čtenářům

 10  16  9  7

15

27

26

48

49

44 49  82  44  33  33  12  32

Krásná literatura dospělým čtenářům

 220  322  263  308

218

384

617

469

500

496 458  468  506  601  556  814  301

Naučná literatura dětem

 12  10  9  3

1

4

15

16

15

34 20  34  82  91  182  208  10

Krásná literatura dětem

 84  42  89  63

43

110

116

93

26

152 163  133  137  198  309  316  112

Čtenáři do 15 let

 332  392  273  310

182

322

440

342

340 521 231  242  154  137  241    

Čtenáři nad 15 let

 16  17  14  82

70

100

103

94

100

23 23  70  132  152  166