Fotogalerie

Výstavka hub
17.07.2017

Výstavka hub s odborným výkladem.

Velikonoce u Karla IV. 2017
01.04.2017

Letošní počasí přálo až letních teplot a tak i účast byla větší jak v letech minulých. Velikonoční výstavy se zúčastnily perníkářka, drátenice, bylinkářka a krajkářky. K vidění byly výrobky z Orionu, pedigu, slámy, drátků a krajek. Pro děti byly nachystané výtvarné dílničky. V sobotu se na dvoře uskutečnil Králičí hop. Své umění nám přijeli ukázat hopáci z Rychnova nad Kněžnou. Králíci přeskakovali nelehké překážky. V kachlových kamnech se po oba dva dny pekly sladké jidáše. Návštěvníci se mohli seznámit se zvyky, které se na velikonoce prováděli v dobách dávno minulých. K vidění byl na dvoře i prototyp valbiska - a bylo zde možné si zkusit zahrát hru s vajíčky. Pokud se nám podaří na příští rok vyrobit valbisko dokonalejší určitě si zasoutěžíme. V neposlední řadě si každý mohl prohlédnout hostinec a práce, které na něm v loňském roce byly odvedeny. Děkujeme vystavovatelům i návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit. Těšíme se na rok 2018, kdy si výstavu zopakujeme.

Tříkrálová sbírka v Záměli
07.01.2017

 

V sobotu 7. ledna 2017 se uskutečnila v obci Záměl Tříkrálová sbírka.

Za velmi mrazivého dopoledne se čtyři skupinky tříkrálů se svým doprovodem vypravily do vsi.

Děkujeme za nabízené čaje, sladkosti a ovoce pro děti a hlavně za finanční dary do kasičkek.

Díky Vaší štědrosti se vybrala částka 20 347,-.  

 

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná.

 

Farní Charita Rychnov nad Kněžno

 • Stacionář sv. Františka - podpora aktivit zařízení pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením
 • Přímá pomoc - pomoc rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby, a rodinám s dítětem s postižením v regionu
 • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu*
Živý betlém s rozdáváním betlémského světla
24.12.2016

Dopolední sváteční hodinka na dvoře hostince u Karla IV. 

Děkujeme svaté rodině, andělům, hudebníkům, oslíkoj i dalším, kteří pomohli zajistit program. Dárečky a teplé nápoje zajistil náš spolek. Na internetu je k vidění i záznam přenosu vysílaným Orlickým netem. 

Staročeské dožínky aneb obžínky v Záměli
20.08.2016

Oslavy výročí 700 let od narození Otce vlasti a 660 let od první zmínky obce Záměl jsou za námi....

 

Naší největší akcí byly letošní Obžínky, které se nesly v duchu oslav 700let narození Karla IV., který je jmenovcem a patronem naší kulturní památky a navíc i kulatého výročí  660 let naší obce. Zdálo se nám logické tyto mimořádné události spojit, proto jsme na jaře roku 2015 svolali přípravnou schůzku s členy obce a spolků v katastru obce Záměl…. Tam jsme však neuspěli a o to přichystat program společně nebyl zájem … Příprava programu trvala necelé dva roky. V rámci projektu „Otce vlasti„ jsme se dostali na jedno z uznaných a registrovaných míst republiky. Čehož si nesmírně vážíme, že jako malé zrnko jsme byli součástí této veliké evropské události a s kulturní památkou se zároveň mohla prezentovat i obec Záměl. Záštitu nad Staročeskými dožínkami převzal  předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jan Hamáček. Z osobní účasti se bohužel pro naléhavé povinnosti na poslední chvíli omluvil.

O spojení oslav 700 let od narození Karla IV. a naší kulturní památky se zajímali nejen režiséři pořadů na ČT, ale i rozhlasu. Obec Záměl i naše kulturní památka byla propagována na panelech putovní výstavy „Otec vlasti“.  Během léta Hostinec navštívilo mnoho turistů z různých míst vlasti.
Všechny naše programy letošního roku byly tematické, zaměřené právě k tomuto výročí.
Oslovili jsme Základní školy v Záměli, Potštejně i Doudlebách nad Orlicí a děti se pod vedením svých učitelů mohly prezentovat svými dílky.  Byly tu k vidění malby, výtvarná díla i dort se 7stovkou,  papírové i sádrové koruny panovníků, chronologie rodu Přemyslovců a Lucemburků, malované erby, atd.  Sám král Karel IV. propůjčil svoji osobnost a korunovační klenoty k focení. Stačilo, aby zájemci – převážně děti – propůjčily svůj obličej její výsosti a Karel IV. měl tak mnoho podob. Autorem nápadu i klenot je ředitel školy v Doudlebách pan Klapal.  Výstava byla doplněna i o zajímavé a cenné předměty ze soukromé sbírky milovnice Karla IV. z Liberce.
Velice zajímavou celorepublikovou putovní výstavu „Otec vlasti“ jsme měli zamluvenu již od února roku 2015.  Umístěna tu byla jak v květnu při Pochodu přes tři hrady, tak i na Obžínkách.
Dále jsme pro naši výstavu oslovili místní žijící umělce, kteří zapůjčili svoje umělecká díla.  Pan Jiří Skuček a paní Dita Kroupová se prezentovali krásnými obrazy.
Pan Němeček Miroslav obohatil prostory svými výtvory a chaloupkami ze špejlí.
Málo kdo ví, jaké báječné loutky umí vytvořit pan Doležal, řezbář z Halamek. Svojí prací oživil mnoho dřevěných „ polínek“ a vtiskl  jim uměleckou duši, která těšila a těší nejen dospělé i děti u nás, ale jak jsme se dozvěděli ví o jeho tvorbě i v Japonsku. O tom, že jde o člověka, který úžasně skromně prezentuje svoji práci a zálibu jsme se při jeho povídání mohli přesvědčit už mnohokrát.  Proto jsme byli tuze rádi, že nám loutky zapůjčil a sám si je nainstaloval.
Na celou výstavku dohlížel z rákosí vodník – dílo to pana Petra Jaroše. 
Všem zámělským výtvarníkům i dětem a učitelům ze Základních škol patří velké poděkování.
Na slavností odpoledne byl nachystán program a zábava pro děti, kdy si mohly navléknout historické kostýmy,  vyzkoušet pečetění, pokusit se třeba o vytvoření co největší bubliny, nechat si pomalovat obličej, nebo se vydat do ležení rytířů a zbrojnošů a vyzkoušet si jakže se dříve bojovalo. Školu šermu vedl spolek Legenda Aurea. Za odměnu si děti odnesly královskou korunu.


Pan Sedláček – principál potštejnských ochotníků - nám napsal divadelní aktovku podle pověsti Karel a Blanka u Potštejna z knihy "Ostruha krále Jana a jiné staré pověsti české" kterou napsal Josef Ehrenberger. Kniha vyšla v roce 1937.
Divadelní představení bylo pojato jako kultovní akt a tak role obsadili herci amatéři mající osobní vztah ke kulturní památce. Diváci tak mohli shlédnout podívanou, jak za zvuků dud asi tenkráte tančil markrabě Karel s místní selkou v Záměli.
Představení bylo premiérou a zároveň i derniérou  a i tím bylo jedinečné.
Další představení si pro náš program nachystal Floriteam - seniorky z TJ Sokol Doudleby nad Orlicí.  I jejich Noc na Karlštejně byla kouzelná.
Pro obdivovatele techniky vyjel na chvilku i obrněný transportér patřící obci, který v zimě pomáhá bořit ledy na Divoké Orlici a místní mu říkají ledoborec. Zajistilo SDH Záměl.
K poslechu odpoledne zahrála dechová hudba ze Sopotnice.
Večerní program patřil kapelám G-SPOT z Hradce Králové, Bratrstvo kočičí pracky z Letohradu, skupině Michaael z Lanškrouna. Pomyslnou tečkou za sobotním programem byla skupina Brillant Band z Rychnova nad Kněžnou.

Součástí oslav byla i nedělní slavnostní mše svatá v kostele Sv. Marka s vystaveným praporem obce Záměl. V kázání jsme vyslechli jak tento panovník svojí vládou, moudrostí, rozvahou a politickou kulturou vytvořil vzor pro další následovníky. Na závěr zaznělo přání, aby i místní politici se řídili etickým kodexem a dostalo se jim i něco moudrosti  Karla IV.

Přípravy na slavnosti byly náročné a program měl být ještě pestřejší, ale okolnosti i neuspění v dotačním programu nás bohužel donutili program hodně upravit, nasmlouvaný program z části zrušit a náklady na něj zkrátit.  Přesto věříme, že si každý kdo chtěl, svoje našel a můžeme Staročeské dožínky hodnotit jako oslavy Otce vlasti i obce Záměl za povedené a důstojně oslavené .  Zajisté k tomu přispělo i slunečné počasí a Vy návštěvníci!


Již teď víme, že se po naší desetileté činnosti a snaze v obci Záměl oživit kulturní dění na čas odmlčíme a příští rok budou naše aktivity značně omezené. Přispělo k tomu i to, že pokud chceme investovat do opravy kulturní památky, nemůžeme a není v našich silách dotovat ještě kulturní program. O ten by se měla postarat kulturní komise v obci Záměl, která na to má i finanční prostředky. Navíc, jako patrioti Záměle jsme byly přesvědčeni, že naší aktivitu budou podporovat hlavně obyvatelé naší krásné vesničky, ale ukazuje se, že jsme z větší části podporováni lidmi z okolí a turistů z celé vlasti….ne, že by nás to mrzelo spíš naopak, jsme rádi, že se o Záměli ví i za naším katastrem …
Na naše příznivce z řad záměláků jsem hrdí a vážíme si jich za psychickou i za finanční podporu, kterou nám projevují  -  ti nás snad pochopí v našem rozhodnutí…
"Nikdy neříkej nikdy" a třeba se naše řady členů spolku rozrostou nejen o členy, ale i nápady jak v naší myšlence a propagaci kulturní památky -  potažmo  obce  Záměle  - pokračovat…..

 

Děkujem všem učinkujícím, kapelám, hercům, pomocníkům i všem, kteří svojí pomocí i účastí přispěli ke zdárnému uskutečnění této akce. V neposlední řadě děkujeme i Vám návštěvníkům ..........

 

Dílničky pro šikovné ručičky
24.07.2016

Letošní dílničky pro šikovné ručičky byly opět pestré... jen nás zklamal malý zájem z řad veřejnosti a proto s touto akcí v dalším roce nepočítáme.

Floriánkova stezka
07.05.2016

Floriánkova stezka byla na kontrolním stanovišti v Záměli se startem z Potštejna.

Na startu Floriánkovy stezky se děti mohly seznámit s tím, jak se psalo v dobách dávno minulých ..inkoustem a brkem si tak mohly podepsat obdrženou mapku stezky. Cestou navštívily opravdu všechny tři hrady, sice papírové,  ale byly tam :). U stanoviště růžových stanů PINK REALITY si mohly zasoutěžit i kreslit a obdržely zde nafouklé balónky. U lávky s vodníkem na všechny účastníky pochodu čekal sám král Karel IV. s Arnoštěm z Pardubic, komorníkem a šaškem. Kdo chtěl mohl si v královské šatně zapůjčit dobový kostým a s králem se vyfotit. Další zastavení bylo u rytířské skupiny HONORATA z Letohradu. Jejich stanoviště bylo bohaté nejen na zbraně a výstroj. Dětem, ale i dospělým ochotně zapůjčili rekvizity, dobový oděv a  brnění. Každý si tak mohl zkusit, kolik třeba váží drátěná košile, ale osahat všechno další. Spolek HONORATA si přivezl i nespočet dobových her a tak o zábavu nebyla nouze. Na konci stezky si každé dítě mohlo zpečetit svojí mapku a vyplnit slosovatelnou anketu. Zpestřením na kontrole v Záměli byla dudácká skupina z Říčan, která v krojích zahrála písničky z Čech i Chodska, věřím, že někteří viděli dudy prvně a mohli si tak rozšířit své znalosti. Dvojčata Jakub a Maruška ochotně zodpovídala i dotazy a děti si na dudy pro štěstí mohly sahnout...

V Hostinci u Karla IV. byla pro den pochodu nainstalovaná výstava na téma Karel IV. u Potštýna. O exponáty se postaraly děti ze Základní školy Doudleby nad Orlicí pod vedením pana ředitele a také děti ze Základní školy Potštejn. Některá umělecká díla se zúčastní i soutěže vyhlášené k výročí 700 let od narození Karla IV. Výstavu  také podpořila vášnivá sběratelka a milovnice našeho otce vlasti z Liberce. Panely k výstavě byly zapůjčeny z projektu Otce vlasti z Prahy. Pro návštěvníky výstavy byl slavnostně naražen soudek z potštejnského pivovaru CLOCK..bylo tak obnoveno po stoosmi letech čepování potštejnského piva v naší kulturní památce. O občerstvení se postarali opět kati se svojí družinou. Všem, kteří na kontrole a stezce pomáhali děkujeme .... I díky krásnému počasí s letní teplotou byl tak překonán rekord v návštěvnosti pochodu - celkem na všech trasách bylo registrováno 10345 turistů a cyklistů

 • Sopotnice     4 111
 • Potštejn      4 925
 • Žampach      1 309 

Děkujeme všem za účast a doufáme, že jste si tuto sobotu pěkně užili a příště přijdete zase.

Putování ke studánkám
01.05.2016

V máji studánky tu svátek mají......Letos po třinácté.

Prvního května jsme se opět sešli pod Vorařskou lípou a společně s poutníky prošli nenáročnou trasu.

Vodník Floriánek byl naším průvodcem a postupně nás seznamoval s místy našeho putování.

U studánky v lese studánku odemkl pan starosta a pramen byl požehnán panem farářem.

O kulturní program se letos postaral Jára se Soňa hrou na kytaru a zpěvem.

Vodník Floriánek s Adélkou rozléval "živou vodu" a rozdávali se chutné koláčky. Děti dostaly časopis a všichni poutníci pamětní pohlednici s razítkem.

Naším dalším zastavením byl rybníček u pana Bubna. Zde vodník z Rusalky povídal o tom, kterak se zde před mnoha lety zastavil sám Jára Cimrman. Poté za hudebního doprovodu zazpívala Rusalka s vodníkem  známé árie... Všichni přítomní ani nedutali a plně nasávali krásný a nezapomenutelný zážitek.

Na Spáleném mostě v Potštejně nás uvítali zástupci Okrašlovacího spolku. Krásnou vyhlídku na hrad Potštejn  jsme si vychutnali za slunečního a jasného  počasí. Po malém občerstvení další živé vody a lízátek jsme se vydali k poslední studánce Mance v Záměli. Zde byly poutníkům rozdány koláčky a naše putování bylo ukončeno....

Při přípravě  letošního ročníku, jsme měli smíšené pocity.  Každý rok jsme měli dostatek dětí, kteří měli zájem o účast a zajištění "místní chasy". Letos to bylo o jedinci a tak jsme byli rádi, že se nám podařilo alespoň zajistit drůžičku, která nesla na podušce klíč... letos tedy chasa chyběla, o čištění studánek jsme si tak mohli alespoň povídat ale už jsme je neviděli... a i zpěvu u studánky bylo méně.... pohrávali jsme si i s myšlenkou, že se studánky konají letos naposledy...

Ale zájem ze strany Vás poutníků, kteří jste putování podnikli s námi, nás moc potěšil a zřejmně dodal i sílu a odhodlání pořádat studánky i další rok....

V neposlední řadě patří VELIKÉ poděkování Terezce za upečení výborných koláčků, vodníkoj Floriánkoj a jeho Adélce, vodníčkovi a drůžičce za účast v kostýmech, pánům farářům za svatá slova, rodině Bubnové za umožnění vstupu na soukromý pozemek u rybníčku a zajištění elektřiny, Katce Kubínové a Zdeňku Svědíkovi za dechberoucí zpěvy u rybníčku a ozvučení, Járovi a Soňičce za zpěvy při kytaře, Okrašlovacímu spolku za program na Spáleném mostě, hasičům za doprovod a zajištění občerstvení na hřišti. A i Vám poutníkům, kteří jste s námi prožili krásné odpoledne..... a věřím, že s vaší podporou jedeme dál a za rok na viděnou :)

Velikonoce u Karla IV.
12.03.2016

Dne 12.a13. března se v Hostinci u Karla IV. konala výstava na téma velikonoce.

Tvořivé ruce krajkářek, perníkářky, drátenice, bylinkářky, dětí z ORIONu a dalších byly pro mnohé inspirací na velikonoční výzdobu.  Návštěvníci se u nás mimo jiné mohli seznámit i s tradicí dívčí koledy a třeba také s velikou řehtačkou na trakaři...

Sobotní program musel být kvůli nepříznivému počasí upraven a byl zrušen Králičí hop. Moc se omlouváme všem, kteří se na um hopáků a chlupáčků těšili. Budeme doufat, že nám počasí příští rok dovolí tento program uskutečnit.  V tomto sychravém pačasí to v hostinci  vonělo  čestvě napečenými jidáši a ohřátou medovinou. O výzdobu se postarala paní Pleslová. Moc děkujeme všem, kteří se na přípravách a výstavě podíleli. Také  děkujeme  Vám návštěvníkům.

Tříkrálová sbírka 2016
09.01.2016

 

Dne 9.ledna 2016 se v obci Záměl uskutečnila Tříkrálová sbírka. Chodily čtyři skupinky od 9 do 14 hodin. 

Vybráno rekordních 19 013,- .

DĚKUJEME  Všem za Vaší štědrost, všem kteří jste do kasiček přispěli a skupinky tříkrálů obradovali skadkostmi a ovocem.

Také děkujeme za malé občerstvení na cestě i dobrý oběd :)

 

Přehled historie sbírek v Záměli:

 

rok  počet skupinek vybraná částka
 2005   2      11 837,50 
 2006  2  12 146,-
 2007  3  13 830,-
 2008  3  14 031,-
 2009  3  16 329,-
 2010  2  15 542,-
 2011  2  16 121,-
 2012  3  16 952,-
 2013  2

 16 747,-

 2014              3                   16 899,-     
2015             4  17 782,-
2016             4  19 013,-
     
     

 

Letošní sbírkou jste  podpořili:

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

 • Stacionář sv. Františka - podpora aktivit 
 • Pomoc lidem v nouzi - pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu, kteří žijí dlouhodobě na hranici chudoby
 • Pomoc do Indie - rozvoj humanitárních projektů*
 • Vybavení chráněné dílny v Neratově - Bartošovicích v O.h.

* Humanitární projekty v Indii (realizuje Diecézní charita Hradec Králové) 

 • Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež (oblast Bangalore - Karnataka)
 • Dětské večerní vzdělávání (oblast Bangalore - Karnataka)
 • Provoz a údržba školního autobusu v Mansapuru (oblast Belgaum - Karnataka)
 • Výstavba školy v Mansapuru (oblast Belgaum - Karnataka)

 

Došková střecha
12.12.2015

V roce 2015 byla dokončena poslední etapa obnovy doškové střech na objektu Hostince u Karla IV.

 

Obnova tohoto objektu byla prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého

Ministerstvem kultury v rámci Havarijního programu

 

a realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Brigáda - střecha Hostince u Karla IV.
11.10.2015

obnova doškové střechy poslední část

Dílničky pro šikovné ručičky
09.08.2015