Vznik SK Záměl

Podle kroniky byla 22.října 1963 v obci založena tělovýchovná jednota Sokol.Prvním předsedou se stal Vladimír Uhlíř a tejemníkem Milan Klívar.Do čerstvě založené jednoty se ihned přihlásilo 40 členů.Hlavní činnost bylo cvičení dětí a dospělích v tak zvaných prostných a na nářadí.Ke cvičení se využíval sál místního hostince U Kopsů.Jako cvičitelé se střídali J.Burian, V.Vodehnalová, K.Kopsa a další.V roce 1974 bylo rozhodnuto o výstavbě tělocvičny v akci "Z" za účasti všech složek v Záměli.Základní kámen byl slavnostně založen 6.4.1974.Po nainstalování topení v lednu 1977 se  v tělocvičně vzedmuly parkety a v listopadu téhož roku bylo rozhodnuto o jejich odstranění.Houbou napadená podlaha byla vyměněna a v listopadu 1978 proběhla zatěžkávací zkouška nové podlahy kvalifikací žen o postup do krajského přeboru v odbíjené.