Zajíc

12.06.2019

V pondělí od 15:00 hod do 16:30 hod. vystřihání a slepení papírového modelu.