Stočné odpadních vod

V souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebuje uzavřena smlouva s vlastníkem kanalizace a jeho odběratelem.

 

Podmínky ke smlouvě o odvádění odpadních vod.

 

Reklamační řád