Seznam veřejných zakázekNázev Vydáno - nabídky do Detail
Interaktivní tabule pro ZŠ Záměl 06.01.2022 - 06.01.2022 Detail
Sad starých odrůd u Kašparova statku v obci Záměl - vybudování posezení a informační tabule v sadu 01.01.2022 - 30.09.2022 Detail
Zázemí a vybavení JPOS Záměl 03.12.2021 - 20.12.2021 Detail
Zateplení, TČ, OS a MaR v budově č. p. 51 v obci Záměl 07.09.2021 - 27.10.2021 Detail
Komunitní centrum Dobromysl 07.09.2021 - 27.10.2021 Detail
Vybavení školního hřiště v Záměli 21.04.2021 - 21.04.2021 Detail
Rekonstrukce WC a přístupového vestibulu v MŠ a ZŠ Záměl 19.03.2021 - 19.04.2021 Detail
Vylepšení sběrné sítě na tříděný odpad 21.01.2021 - 21.01.2021 Detail
Pořízení zahradní techniky pro údržbu zeleně 01.01.2021 - 31.12.2021 Detail
Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl 27.11.2020 - 22.02.2021 Detail
Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl 2 27.11.2020 - 22.02.2022 Detail
Ovocná alej v obci Záměl 01.09.2020 - 31.12.2020 Detail
Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti 10.02.2020 - 24.02.2020 Detail
Nákup stroje pro boj s kůrovcovou kalamitou v lesích v Záměli NEW HOLLAND 5.26 (Manipulátor) 12.11.2019 - 04.12.2019 Detail
Pořízení zametacího kartáče VARI 16.09.2019 - 31.12.2019 Detail
Alej a sad v obci Záměl 08.05.2019 - 31.12.2019 Detail
Oprava komunikace 7c v obci Záměl 26.04.2019 - 12.05.2019 Detail
Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny 26.04.2019 - 13.05.2019 Detail
Osvětlení autobusové zastávky za účelem podpory bezpečnosti 01.11.2018 - 01.11.2018 Detail
Protipovodňová opatření obce Záměl montáž varovného a informačního systému 30.10.2018 - 12.11.2018 Detail
Podpora sportu a volnočasových aktivit Záměl 01.10.2018 - 01.10.2018 Detail
Rekonstrukce čp.227 zázemí pro hasiče 04.06.2018 - 18.06.2018 Detail
Třešňová alej podél cyklostezky 01.05.2018 - 01.05.2018 Detail
Multimediální učebna pro vyuku jazyků MŠ a ZŠ Záměl (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007312) 23.04.2018 - 23.05.2018 Detail
Oprava MK č. 4c v obci Záměl (117D81500/9259) 03.04.2018 - 16.04.2018 Detail
Dostavba kanalizace ČOV v obci Záměl 11.12.2017 - 19.02.2018 Detail
Nákup vyžínacího ramena pro údržbu a obnovu lesních pozemků 23.08.2017 - 11.09.2017 Detail
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Záměl 16.06.2017 - 28.06.2017 Detail
Klubovna pro volnočasové aktivity – Záměl 24.04.2017 - 15.05.2017 Detail
Oprava místní komunikace v centru Záměl 01.01.2017 - Detail
Motivační program 2016 pro obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. 31.12.2016 - 31.12.2016 Detail
Nákup profesionálního křovinořezu vč. travní vyžínací hlavy a dvoutaktního motoru k sekačce Tera Vari. 01.10.2016 - 11.10.2016 Detail
Intenzifikace ČOV - 90 EO - Za hospodou 30.09.2016 - 02.11.2016 Detail
Kontejnery pro bioodpad z obce Záměl 23.09.2016 - 16.01.2017 Detail
Zařízení na úpravu a schromažďování odpadů ve sběrném dvoře pro Záměl „registrační číslo projektu ESO2342“ 25.04.2015 - 23.05.2015 Detail
Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl 14.04.2015 - 04.05.2015 Detail
ČOV Záměl číslo projektu ESO6162 02.03.2015 - 16.03.2015 Detail
Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl 03.11.2014 - 19.11.2014 Detail
Výměna oken u čp.126 škola a tělocvična v obci Záměl 20.10.2014 - 04.11.2014 Detail
Svážíme bioodpad z obce Záměl 01.10.2014 - 20.10.2014 Detail
Tělocvična u školy v obci Záměl 07.05.2014 - 23.05.2014 Detail
Místo dětských snů 25.04.2014 - 09.05.2014 Detail
Intenzifikace ČOV Záměl 21.02.2014 - 17.03.2014 Detail
Intenzifikace ČOV Záměl 10.02.2014 - 17.03.2014 Detail
Pořízení lesnické techniky pro Obec Záměl 21.06.2013 - 15.07.2013 Detail
Nákup techniky - traktor s čelním nakladačem určený pro manipulaci s odpady ve sběrném dvoře s kompostárnou v obci Záměl. 21.06.2013 - 15.07.2013 Detail
Čistička u školy v obci Záměl 17.04.2013 - 26.04.2012 Detail
Chodník podél silnice III/3167 v km 8,90-9,020 30.04.2012 - 22.06.2012 Detail
Oprava garáže pro hasičskou techniku 28.02.2012 - 19.03.2012 Detail
Územní plán 09.08.2010 - 11.10.2010 Detail