Školní družina

Provoz družiny:

ranní - 6:00 – 7:40 hod.

odpolední  - po vyučování – 16:00 hod.

 

Telefon školní družiny: 775 867 012

 

Žáci pracují dle Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole, Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou.

 

Organizace:

vychovatelka - Markéta Kundrátová

Školní družina sídlí v budově školy a má samostatné zrekonstruované prostory.

 

Školní vzdělávací program ŠD:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1392/SVP_SD.pdf

 

Vnitřní řád školní družiny ke stažení:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1401/Vnitrni_rad_skolni_druziny.pdf

 

Příloha Vnitřního řádu školní družiny:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1394/Priloha_VR_SD.pdf