Územní plán

Územní plán obce Záměl

 

naleznete zde

 

Oznámení veřejnou vyhláškou o vydání územního plánu Záměl dne 13.12.2011

 

Název projektu: Územní plán Záměl

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.07410

 

Evidenční číslo v IS ISPROFIN: 117D11K000458

 

Určení prioritní osy IOP: Prioritní osa 5 – Národní Podpora územního rozvoje

 

Finanční rámec projektu:

 

Celkové výdaje projektu: 240.000,00 Kč

 

Celkové nezpůsobivé výdaje projektu: 24.000,00 Kč

 

Celkové způsobilé výdaje: 216.000,00 Kč

 

Tvorba Územního plánu Záměl je „Spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“, „Šance pro Váš rozvoj“.

 

Druh dotace / zdroje spolufinancování:

 

Dotace ze strukturálního fondu ERDF 183.600,00 Kč

 

Národní veřejné zdroje 32.400,00 Kč

 

z toho dotace ze státního rozpočtu 32.400,00 Kč

 

Celkové způsobilé výdaje: 216.000,00 Kč

 

 

Ze všech stran je slyšet skloňování dvou slov, a to územní plán, ale málokdo z nás ví, co je jeho podstatou. K tomu nám dopomůže citace ze "stavebního zákona".

 

Cílem územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb. o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákn) se rozumí vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmíny života generací budoucích.

 

http://www.crr.cz/cs/

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/