Online katalog

 

VSTUP zde

 

 

 

Přechodem na knihovnický systém Koha otestujeme původně novozélandský knihovnický systém v českém prostředí. Třeba to povede k větší pestrosti a zdravé konkurenci mezi stávajícími knihovnickými systémy..." Studenti se na systému v reálném provozu učí aplikovat teoretické znalosti z odborných předmětů do praxe, lépe pochopit knihovnické procesy, fungování standardů apod.. I díky systému KOHA se nám daří naplňovat jeden z našich cílů - vychovat novou generaci systémových a IT knihovníků. Česká komunita Koha je neformální a dobrovolné sdružení uživatelů a podporovatelů systému.

 

Mezi naše cíle patří například:

  • údržba a doplňování českého překladu
  • koordinace společných projektů v oblasti vývoje
  • vzdělávací, propagační a přednášková činnost v oblasti využívání open source v knihovnách
  • zachování nezávislosti vývoje systému Koha
  • vyhledávání zdrojů financování dalšího vývoje
  • dokumentační činnos
  • participace na kooperativních projektech českých i světových knihoven
  • spolupráce se vzdělávacími institucemi
  • společná vyjednávání s partnery