Mateřská škola

 

Provoz mateřské školy:

od 6:00 do 16:00 hod.

 

Telefon mateřská škola:  777 437 945

E-mail: skola.zamel@seznam.cz

 

Organizace MŠ:

  • Mgr. Jitka Juštová - učitelka MŠ
  • Kristýna Jirečková, DiS - učitelka MŠ
  • Markéta Martincová - školnice MŠ

 

Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá dle Školního vzdělávacího programu mateřské školy s motivačním názvem "Hrajeme si od jara do zimy".

Program je zaměřený na rozvíjení vztahů ke svému okolí, k druhým lidem, lidským, společenským a kulturním hodnotám. Zároveň je jeho snahou podpořit rozvoj mravního a estetického vnímání.

 

Školní vzdělávací program "Hrajeme si od jara do zimy" zde: 

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/939/SVP_PV.pdf

 

Přílohy ŠVP PV:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/940/Priloha_c._1.pdf

 

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1322/Priloha_c._3.pdf

 

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/945/Priloha_c._4/a.pdf

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/947/Priloha_c._4/c.pdf

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/946/Priloha_c._4/b.pdf

 

Minimální preventivní program:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1380/Minimalni_preventivni_program.pdf 

 

Školní řád mateřské školy ke stažení:

http://www.obeczamel.cz/data/textfile/1400/Skolni_rad_materske_skoly.pdf

Školní řád je zároveň Přílohou č. 2 ŠVP PV