Dotace

Komunitní centrum Dobromysl je spolufinancován Evropskou unií
19.09.2022

dobromysl

Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti
03.08.2020

Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti
Identifikační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012259

Hlavním specifickým cílem projektu je přispět k rozvoji a zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory na ZŠ a MŠ Záměl, a přispět k rozvoji aktivní a samostatné práce, a podpořit tak budoucí uplatnitelnost na trhu práce.
V rámci projektu budou realizovány stavební práce a úpravy vedoucí k vytvoření moderní odborné učebny, která bude bezbariérově přístupná, a v její blízkosti bude vytvořeno bezbariérové sociální zázemí. Bude pořízeno vybavení a prvky mobiliáře odborné učebny.
Výstupem projektu bude nová moderní učebna pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory = učebna praktické gramotnosti včetně odpovídajícího vybavení a mobiliáře.


Projekt „Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti“ je spolufinancován Evropskou Unií.

 

 

 

Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny
01.07.2019

Projekt "Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny" v obci Záměl

v roce 2019 podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj

Celkové náklady činí 2 850 842 Kč

Výše dotace 1 995 589 Kč

Protipovodňová opatření obce Záměl
19.11.2018

letak

Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007312)
15.10.2018