Základní škola

Rozvrh přestávek:

8:40 – 8:55
9:40 – 9:50
10:35 – 10:45
11:30 – 11:40


Telefon ZŠ: 777 437 860

Výuka probíhá v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola".

Organizace školy - dvoutřídka s pěti postupnými ročníky.

Třídní učitelka 1. a 2. ročníku - Mgr. Lucie Felcmanová.

Třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku - Mgr. Lucie Kovandová

Cizí jazyk ( anglický ) se vyučuje podle osnov od 3. ročníku.

Tělesná výchova je vyučována v prostorné sportovní hale nebo na hřišti u školy.

Při výuce využíváme moderní formy práce ( skupinové vyučování na jednotlivých pracovištích, samostatné vyhledávání informací, výukové programy na počítačích – umístěné v obou učebnách, projektové vyučování).

Školní řád základní školy ke stažení Školní_řád.pdf