Základní škola

Rozvrh přestávek:

8:40 – 8:55
9:40 – 9:50
10:35 – 10:45
11:30 – 11:40


Telefon ZŠ: 777 437 860

 

Výuka probíhá v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola".

 

Organizace školy - dvoutřídka s pěti postupnými ročníky

  • třídní učitelka 1. a 3. ročníku - Mgr. Lucie Felcmanová
  • třídní učitelka 2., 4. a 5. ročníku - Mgr. Lucie Kovandová

Cizí jazyk ( anglický ) se vyučuje podle osnov od 3. ročníku.

Tělesná výchova je vyučována v prostorné sportovní hale nebo na hřišti u školy.

Při výuce využíváme moderní formy a metody práce ( skupinové vyučování na jednotlivých pracovištích, samostatné vyhledávání informací, výukové programy na počítačích – umístěné v obou učebnách, projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní učení).

 

Školní řád základní školy ke stažení:

http://obeczamel.cz/data/textfile/107/Skolni_rad_2017/2018.pdf