Je pro Vaše zdraví něco zdravějšího než zdravotnictví?

02.09.2020


Přednáška v knihovně od 15:00 hod.

V rozvinutých zemích sílí hlasy, které poukazují na to, že spojité nádoby nákladů na zdravotní péči a její kvality, ve kterých se politici a systémy snaží vybalancovat cenovou hladinu co nejníže a rysku kvality poskytovaných služeb přitom posunout co možná nejvýše, je možné ovlivnit i jinak než pouhým tlakem na poměr cena/hodnota. Tenčící se finanční zdroje a současné změny, které v tomto prostředí probíhají, nutí zodpovědné osoby hledat v širším rámci zdravotnických systémů i poněkud „holističtější“ přístupy, než jen prosté škrty. Co by tedy mohlo být lékem pro churavějící systémy zdravotní péče? Investice do komunitních služeb.