Úvodní strana

Historie mateřského centra a jeho současnost
01.03.2016

HISTORIE MATEŘSKÉHO CENTRA V OBCI 

Od léta 2009 je aktivní mateřské centrum ve škole. Přes různé pesimistické předpovědi a pochybnosti o potřebě tohoto zařízení se ukazuje, že naše maminky s dětmi tuto možnost scházet se využívají. Zdá se, že setkávání na této úrovni je krok správným směrem posilující sounáležitost a sociální vazby ve všech směrech. Bude – li fungovat, záleží na maminkách. Materiální vybavení a zázemí obec poskytla. A mohu – li přispět svojí troškou do mlýna, tak tento projekt považuji za vůbec nejlepší investicí u jejímž zrodu jsem ve vedení obce byla.

ZDROJ: Zpravodaj 3-4/2009 Marie Trejtnarová, starostka

 

SOUČASNOST MATEŘSKÉHO CENTRA

Dne 1. 3. 2016 bylo obnoveno, po několika letech v prostorách ZŠ Záměl, „mateřské centrum“. Schází se zde maminky na rodičovské dovolené se svými dětmi vždy každé úterý, od 9:00 do 10:30 hodin. Hlavními aktivitami jsou pohybová cvičení s říkankami a písničkami, dále pak hry, které vedou k poznání těla a rozvoje řeči. Program se vždy uzpůsobuje věkové kategorii dětí, jejich momentální náladě a počtu dětí. Cvičení probíhá buď v samotném „mateřském centru“, anebo v tělocvičně. „Mateřské centrum“ je vybaveno mnoha hračkami pro děti a bazénkem s míčky. Rodiče mají k dispozici kuchyňskou linku s příslušenstvím. Při přízni počasí mohou rodiče využít obě dětská hřiště na školní zahradě. Název „mateřské centrum“ nelze zatím používat, neboť by muselo dojít k registraci, která má svá pravidla a zákonitosti. Proto se prozatím jedná o dobrovolné setkávání rodičů - maminek a jejich dětí ze Záměle a přilehlého okolí. Pro znovuobnovení centra vedlo organizátorky velký počet nově narozených dětí v Záměli. Setkáváním mají děti možnost se seznámit se svými vrstevníky ještě dříve, než půjdou do mateřské školy. Menší i starší děti jsou do centra zvány také, avšak nejvhodnější je věková kategorie od 6 měsíců do 3 let. V současné době je setkávání maminek velmi úspěšné. Spolek maminek není pouze pro maminky, ale také pro tatínky a ostatní rodinné příslušníky, kterým byli jejich děti svěřeny do péče (babičky, tetičky apod.). Kdo prozatím spolek nenavštívil se svými dětmi, tak je srdečně vítán.

Za spolek rodičů a dětí Kateřina KULIČKOVÁ a Lucie BEZDÍČKOVÁ