Autobusový zájezd - zahrádkáři

15.07.2019

Základní organizace ČZS Potštejn pořádá v sobotu dne 31.8.2019 autobusový zájezd. Navštívíme: zámek Hrubý rohozec, zahradní centrum DIKE v Příšovicích, hrad Kost.

Oběd je zajištěn v pivovarské restauraci ve Svijanech, večeře pro zájemce v hospodě v Česticích. Odjezd od cukrárny v Potštejně, v 7:00 hod. Zastavíme na obou zastávkách v Záměli. Zájemci ať se hlásí u přítelkyně Marcely Bártkové (tel. 736 225 237). Při přihlášení prosím složte cenu za zájezd a zároveň uveďte rodné číslo, číslo telefonu a adresu pro účely pojištění účastníkůl zájezdu. Dobou náladu nezapomeňte doma. Cena zájezdu člonové ZO 180 Kč a ostatní 260 Kč. Srdečbně zve výbor základní organizace viz leták