Palení klestí se musí hlásit hasičům. Hasiči radí

08.04.2020

Dovolte nám připomenout podmínky a povinnosti, za kterých se pálení může provádět:

Vypalování - plošné např. travního porostu nebo strniště NESMÍ VYPALOVAT NIKDO !!!

Spalování - zapálení např. shrabané trávy nebo roští na hromadě se musí předem oznámit příslušnému Hasičskému Záchrannému Sboru kraje.

Pokud je období mimořádných klimatických podmínek, období sklizní a skladování pícnin, obilovin a slámy nesmí se ani spalovat klestí!

Bližší informace v letáku zde

 

Vzhledem k situaci se na Vás obracíme s obrovskou prosbou - pokud to není nezbytně nutné, prosíme, neprovádějte pálení v lese a na loukách, ani jinde na otevřených prostorech. Každý den nás zaměstnávají požáry od pálení přírodního materiálu nebo špatně uhašených ohnišť.

 

V tuto chvíli se opravdu snažíme soustředit v maximální možné míře naše síly a prostředky ke zvládání spojené s šířením nákazy koronaviru.

 

Dnes a denně se nás ptáte, jak nám můžete v této době pomoci ... Právě tím, že nebudete pálit, nám pomůže nejvíce. Děkujeme

 

V návaznosti na tuto situaci nedoporučujeme tradiční pálení "Čarodějnic! 30.4.2020