Nouzový stav

12.10.2020

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti výskytu koronaviru  Covid -19

N O U Z O V Ý     S T A V

od půlnoci 5. října 2020

Na základě tohoto vyhlášení se ruší akce pořádané obcí Záměl