200 let kostela sv. Vavřince v Potštejně

07.06.2021

neděle 27.6.2021 v 11:00 hod. Slavnostní mše svatá v kostele sv. Vavřince, kterou bude sloužitkardinál Domink Duka, arcibiskup pražský a primasčeský 17:00 hod.Poctaq českým světcům sv. Jan Nepomucký (sdružení "Svět hudby a krásného slova")

sobota 10.7.2021 v 17:00 hod. Koncert (Marie Steinerová - sólový zpěv a František Novák - varhany)

neděle 8.8.2021 pouť sv. Vavřince v 11:00 hod. Slavnostní mše v kostele sv. Vavřince, kterou bude sloužit Mons. Jan Vokál, diecézní biskup královehradecký

sobota 14.8.2021 v 17:00 hod. koncert (Václav Uhlíř - varhany a Hana Medková - soprán)

září 2021 termín bude upřesněn pěvecký sbor CORALE ze Žamberka

letak zde