Sbírka zákonů - rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky

02.05.2022