Výstraha ČHMÚ (Úsek meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu)

19.12.2022

na základě výstrahy ČHMÚ upozorňujeme na možný výskyt poruch v důsledku námrazy a silného nárazového větru. Výstraha platí pro celou ČR. Pro starosty měst a obcí a členy krizových štábů jsme ke stávajícím linkám aktivovali další speciální krizové informační linky 910 704 410, 910 704 420. Na základě výše uvedeného byla pro zaměstnance ČEZ Distribuce vyhlášena pohotovost pro zabezpečení bezprostředního odstraňování vzniklých poruch.