SDH soutěž požárního útoku

18.06.2015

SDH  ZÁMĚL Vás zve na již tradiční 13. ročník
soutěže žen a mužů v požárním sportu, která se koná  na hřišti pod Markem dne 27. června 2015
prezentace do 12.30 hod., zahájení soutěže 13.00 hod., startovné 200,- Kč, požární útok bude proveden dle pravidel požárního sportu ve zkrácené verzi na 2 hadice B na plechovky dvou kolově dle počasí a počtu družstev, startovní pořadí sestaveno dle prezentace, sání bude z přírodního zdroje – řeka a druhé kolo nabírání z kádě,ústroj:  pracovní hasičský stejnokroj,pracovní obuv či kanady, hadice klasické 75mm a 52mm délka 20m +/-1, Dotazy a závazné přihlášky: tel. 724 754 993 do 15. 6. 2015