Zodpovedny přístup k odpadům v době nouzového stavu ČR

08.04.2020

Snažte se minimalizovat celkový objem a množství odpadů: leták zde

- odložme na pozdější dobu jarní úklidy domů a zahrad , omezme odpad z úklidu domů a bytů, probírky šatníků apod. = snižme !

- neplýtvejme potravinami

- zmenšujme objem veškerých odpadů, které vyhazujeme.

 

CHRAŇTE SVÉHO POPELÁŘE - MYSLEME NA PRACOVNÍKY odpadových firem a neodkládejte své odpady mimo kontejnéry a popelnice, aby s nimi popeláři nemuseli přijít do přímého kontaktu. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

 

POKUD JSME V KARANTÉNĚ: po tuto dobu netřiďte odpady = neukládejte je do barevných kontejnerů. Veškerý odpad odkládejte do pevného plastového pytle, případně dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději do 24 hod.) pytel pevně zavážeme a na povrchu ošetřeme dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžeme odložit do popelnic a kkontejnerů na směsný odpad.