Volby do ZASTUPITELSTEV OBCÍ

01.06.2022

konané ve dnech 23. – 24. 09. 2022
Pokud byste chtěli přispět k rozvoji obce a chtěli se stát zastupiteli nebo spolupracovat v komisích, je možné získat informace u starosty.
Konec lhůty pro podání kandidátních listin je do 19.7.2022
Přehled úkolů a lhůt, Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb, a Základní informace pro kandidující subjekty
Najdete na stránkách Vamberka ( http://vamberk.cz/obcan-a-urad/volby/ )

zde letak