Autobusový zájezd

22.08.2022

Základní organizace ČZS Potštejn pořádá v sobotu dne 3.9.2022 autobusový zájezd. Navštívíme: Lázně Poděbrady, hodinová projížďka parníkempo Labi, Zámek Kačina. Oběd v Poděbradech individuálně.

Odjezd od cukrárny v Poděbradech v 7:00 hod. Zastavíme na zastávce autobusu u železniční zastávky v Záměli. Zájemci ať se hlásí u přítelkyně Jany Šrámkové tel. 737 423 859. Při přihlášení prosím uveďte rodné číslo, číslo telefonu a adresu pro účely pojištění účastníků zájezdu. Dobrou náladu nezapomeňte doma. Cena zájezdu: členové ZO 200 Kč, ostatní 350 Kč, Cena za jízdu parníkem 200 Kč. Srdečně zve výbor základní organizace.