Autobusový zájezd

10.05.2023

hrad a záměk Staré hrady

záměk Loučeň s parkem a labyrinty

Odjezd od cukrárny v potštejně v 7:00 hod. Zastavíme na obou zastávkách v Záměli. Zájemci a´t se hlásí u Jany Šrámkové tel.: 737 423 859. Cena zájezdu členové ZO 200.- Kc, ostatní 300 Kč