O prázdninách jsou natírány lávky

01.07.2024

O prázdninách jsou natírány lávky, prosíme o ohleduplnost a lávky přecházejte pěšky a neohrožujte brigádníky při práci. Zároveň dejte pozor ať se nepotřísníte !

I když jsou lávky vybaveny textem POZOR NATŘENO dbejte opatrnosti na svůj oděv.