Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti

03.08.2020


Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti
Identifikační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012259

Hlavním specifickým cílem projektu je přispět k rozvoji a zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory na ZŠ a MŠ Záměl, a přispět k rozvoji aktivní a samostatné práce, a podpořit tak budoucí uplatnitelnost na trhu práce.
V rámci projektu budou realizovány stavební práce a úpravy vedoucí k vytvoření moderní odborné učebny, která bude bezbariérově přístupná, a v její blízkosti bude vytvořeno bezbariérové sociální zázemí. Bude pořízeno vybavení a prvky mobiliáře odborné učebny.
Výstupem projektu bude nová moderní učebna pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory = učebna praktické gramotnosti včetně odpovídajícího vybavení a mobiliáře.


Projekt „Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti“ je spolufinancován Evropskou Unií.