Školská rada Základní školy a Mateřské školy, Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou

19.10.2017


Školská rada Základní školy a Mateřské školy, Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou pracuje ve funkčním období 2019 - 2022 v tomto složení:

  • zástupce zákonných zástupců: Kateřina Sršňová
  • zástupce zřizovatele: Ing. Miroslav Rozkot
  • zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Lucie Kovandová