Nová opatření pro školy - 12. - 23. 10. 2020

09.10.2020


  • mateřské školy, +. 1. stupeň ZŠ a školní družiny pokračují dále v dosavadním režimu
  • výuka plavání se na 14 dní přerušuje
  • 26. - 27. říjen jsou MŠMT vyhlášeny jako dny "ministerského" volna, následuje státní svátek a dva dny řádných podzimních prázdnin (29., 30. 10.)
  • sečteno podtrženo - naše zámělská škola funguje zcela normálně. Výjimkou je pouze přerušené plavání (v úterý dle rozvrhu)!!!!!!!