Třídní schůzky II. třída

13.11.2022


Součástí TS budou volby členů školské rady - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků.