Projektový den mimo školu (Šablony II) - školní exkurze Botanicus Ostrá

23.09.2020


Dávka druhá, tentokrát více panoramatická!!