Malování holínek a další vyrábění v knihovně pondělky od 15.00 hod do 16.30 hod.

19.02.2020


ze zpravodaje:

O prázdninách jsme měli v prostorách knihovny vystaveny výrobky z papírových modelů, kterými se někteří účastníci vyrábění chtěli podělit s veřejností. Většinou se jednalo o modely se zvířecí tematikou.

Od pondělí 1. 10. 2018 děti začaly vyrábět ve stejném čase jako vloni,  od 15:00 hod. do 16:30 hod. Přihlásilo se 7 žáků. Začali jsme bramborovými panáčky, kaštanovými zvířátky. Děti, které chodily vloni, chtěly mladším kamarádům ukázat, jak bylo obtížné vystřihování modelů. Vybraly jim pro začátek křečka, aby ho zvládli během jednoho odpoledne. V lese letos houby nebyly a tak jsme si je udělali z papíru.

Od 1. - 7. října 2018 proběhl 22. ročník Týden knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Ten letošní týden byl věnován především práci knihoven s předškolními dětmi a jejich rodiči.

V listopadu děti dlabaly dýně, namalovaly bílé gumáky akrylovými barvami, slepily lampióny a  měsíc jsme završili výzdobou oken obecního úřadu.

V prosinci si vyrobíme vánoční koule, korálkové ozdoby a přáníčka. V listopadu jsme nakoupili nové knihy, které byly vybrány dle potřeb čtenářů na doporučení škol. Zároveň jsme vypůjčili 150 knih z Kostelce nad Orlicí.

Dne 1. prosince 2018 proběhne 12. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Při této příležitosti si budeme předčítat knihu od Pavla Šruta „Verunka a kokosový dědek“.

Milí pohádkoví přátelé, těším se s Vámi všemi na setkání v pátek 29. března 2019 při již devatenácté Noci s Andersenem.

Krásné a bohaté Vánoce a v novém roce hodně čtenářských zážitků a na setkání v knihovně se těší Vaše knihovnice Pavlína.