Ze zpravodaje pololetí 1-2/2016

19.02.2020


Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 byl 2647 ks knih. V roce 2015 bylo zakoupeno 83 ks nových.

V úvodu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti knihovny. Díky stavebním úpravám byla knihovna otevřena od srpna až po rekonstrukci budovy. Za nové knihy se utratilo 9.196,00 Kč. Další položkou v hodnotě 2.206,00 byl nákup materiálu k soutěžím (nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek). Za občerstvení při akcích pro děti se utratilo 1.013 Kč. V knihovně je registrováno 28 dospělých čtenářů a 12 do patnácti let. V loňském roce jsme si s knihovnou v Kostelci nad Orlicí vyměnili 4 soubory po 50 knihách.

statistika výpůjček:

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Výpůjčky celkem

277

525

774

Naučná literatura dospělým čtenářům

15

27

26

Krásná literatura dospělým čtenářům

218

384

617

Naučná literatura dětem

1

4

15

Krásná literatura dětem

43

110

116

Čtenáři do 15 let

182

322

440

Čtenáři nad 15 let

70

100

103

První pondělky v lednu jsme nevyráběli, ale hráli společenské hry (kostky, člověče nezlob se, pexeso a karty). Od 18. 1. jsme předčítali knihu „Děti hrají divadlo“ a určovali si postavy k představení. Připravili jsme si dvě dějství ze hry „Vašek cestovatel mezi lidojedy“. Hlavního hrdinu Vaška cestovatele ztvárnil Vojta Červinka. Jana Trejtnarová byla tlumočnicí Ma-Tva Huba, Adélka Langrová se stala náčelnicí Rukafuč, Kuba Červinka zvládl vypravěče, Lukáš Plíhal, Tomáš Resl, Petra Havlová, Katka Novotná, Zuzanka a Barunka Sršňová  byli lidojedi z ostrova Mňamity Papity.

V druhém dějství se vypravěč vyměnil s Vaškem a přibyla postava kouzelnice Sója (vegetariánka mezi lidojedy).  Tuto roli zvládla Zuzanka, která přiměla lidojedy pěstovat na poli sóju a z této rostliny lidojedi vyráběli maso. Děti divadélko zvládly na jedničku. Kuba v podvečer připravil kouzlení. Vyplnil prostor před večeří. Zaujal nás perfektně provedenými kouzly, kdy vznikla i rekvizita k divadelnímu představení – moře (modrá emulze). Domluvili jsme se na příští spaní Noc s Andersenem, že se budeme hromadně učit kouzlit.

Od 1. 2. do 15. 2. jsme v knihovně nevyráběli z důvodu nemoci. Protože v nás doutná jiskřička kreativity a v knihovně máme „pidi lidi“, zauvažovali jsme, jak využít hromady ruliček od toaletního papíru. Vznikly z nich ovečky, kosáci a krásné vlněné čepičky, aniž bychom uměli plést. V březnu jsme se již zabývali velikonoční tematikou. Vyšívaná látková vajíčka, papírová slepička s vyfouknutým vejdunkem a velikonoční zajíc.

V dubnu rozkvetla okna knihovny vlastnoručně vyrobenými květy z krepového papíru. Po třinácté jsme se zúčastnili noci s Andersenem, která proběhla z organizačních důvodu o týden déle než v celé republice. Přespali jsme 8. 4. 2016 a noc jsme směřovali k domluvenému kouzlení podle časopisů „Pojď si hrát“. Nejprve jsme si vyrobili kouzelnickou hůlku a čepici. Tyto dvě rekvizity zabraly hodně času. Pak jsme přešli na samotná kouzla. Podle knihy kouzel jsme zvládli číst myšlenky, matematicky jsme dopočítávali čísla z pěti proužků papíru, proměnili jsme vodu v led, hádali čísla na hozených kostkách. Namočený hrneček skrýval suchý šátek, pomocí magnetu nám drží hůlky na barovém pultu v zasedací místnosti. V rámci školy kouzel jsme vyplňovali rebusy, složili si hru staň se mágem a zavítali do vědeckých pokusů s výrobou gumového vajíčka, pohyblivých zápalek, nafukovače balónku pomocí kypřícího prášku do pečiva, určování kyselosti a zásaditosti, vyrobili si neviditelný inkoust v tajném písmu a obarvili bílé macešky barvou na vajíčka. Když došlo na samotné kouzlení ze strany „kouzelníčků“ projevila se stydlivost.

Jeden řekl, že kouzlit nebude, že se stydí a přidali se k němu další účastníci. Kouzlení jako představení před druhými neproběhlo. Místo toho jsme zhlédli kouzlení s holuby. Unavili jsme se diskotékou. Zopakovali jsme si hru z ledna „Městečko Palermo“. Děkujeme Kubovi za chutnou bábovku k snídani a maminkám za dobrůtky na večer. 19. 4. proběhla beseda o rostlinách. Poslechli jsme si několik zkušeností paní Soni Mrštné, která nás naučila, jak nakládat s bylinkami a jak je správně používat v domácnosti. 25. 4. jsme vyráběli malé čarodějnice a netopýra z proložek na vajíčka. V květnu jsme vytvořili papírová házedla podle časopisu ABC,

malovali na kameny a obklady. Ušila jsem závěsy na okna a závěs do výklenku k zakrytí banánových krabic v policích. Chtěla bych poděkovat za věcné dary.

Upozorňuji čtenáře, že z knihovny z Kostelce máme do srpna zapůjčeno 150 knih. Kdo má zájem číst, je z čeho vybírat. Budu ráda za další náměty k zakoupení nových titulů v tomto roce. Prosím o informace, jaké knihy byste v knihovně chtěli najít. V sobotu 18. 6. od 9:30 do 14:00 hod. se koná při příležitosti 660 let obce den otevřených dveří, na který Vás srdečně zvu. Dětem přeji prosluněné a odpočinkové prázdniny. Za knihovnu Pavlína Pleslová