Ze zpravodaje 3-4/2014

19.02.2020


V září proběhl nákup nových knih. Veškeré peníze, určené knihovně se investovaly do dětské literatury. Knihy byly vybrány dle potřeb čtenářů  na doporučenou četbu a z projektu čtení pomáhá. Přesto jsou tituly některých žádaných knih, které v naší knihovně ještě chybí.

Od 15. září vyrábíme v knihovně od 15:00 hod do 16:30 hod.. Přihlásilo se 8 žáků a dochází k nám jedna dívenka ze školky. Začali jsme jednoduchými přírodninami lepením zvířátek z listí, zmenšenou zahrádkou, oblíbená kaštanová zvířátka, postavičky z kukuřice.

V říjnu mi děti předvedly, co je možné vyrobit z gumiček, vystřihovánky z papíru ukázaly, jak je možné si vytvořit vlastní panenku a k ní oblečení.

V listopadu jsme ušili malá strašidla, 24. 11. děti napsaly Ježíškovi, vyrobily Mikuláše, vánoční ozdoby (zvoneček, andělíček ze skořápek) a namalovaly obrázky na sklo.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve dne 15. 10. 2014 hostila nejlepší zaměstnance knihoven v kraji. Dobrovolníci z neprofesionálních knihoven i knihovníci z těch profesionálních převzali ocenění Knihovník / Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2014. O přidělení čestného titulu rozhoduje každý rok komise složená ze zástupců krajské knihovny a regionálního výboru SKIP. V kategorii neprofesionální knihovny jsme byli nominováni za okres okr. Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o druhé ocenění naší knihovny relativně v krátkém období mého působení. První ocenění jsme dostali v roce 2006 za vzorné vedení obecní knihovny. Přeji pěkné vánoční prázdniny a dětem hodně dárků pod stromečkem. 

Za knihovnu Pavlína Pleslová