Ze zpravodaje 1-2/2012 a 100 let od vypuknutí 1. sv. války

19.02.2020


ze zpravodaje:

V roce 2011 jsme v létě  malovali. Zdi knihovny dostaly žlutou barvu a vstupujeme do knihovny druhými dveřmi z chodby. V dospělém oddělení zaslepením dveří jsme získali prostor na další regál.

Jako každoročně bych se s Vámi chtěla podělit o několik statistických čísel, týkajících se knihovny za loňský rok. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2011 byl 2919 knih. V roce 2011 bylo do knihovny zapsáno 109 knih.

              Za knihy se utratilo 20.293 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se vydalo 1.564 Kč, občerstvení k soutěžím, besedy se utratilo 745 Kč.

Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Seznámím Vás s několika čísly, abyste si udělali představu o návštěvnosti, a porovnali s předchozími roky. V knihovně je registrováno 58 čtenářů z toho 27 čtenářů do patnácti let.

V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 1 soubor po 50 knihách dne 31. 3. 2011. Dne 28. 7. 2011 jsme zapůjčili dalších 100 knih ve dvou souborech.  Mimo soubory se vypůjčily 3 knihy, kde šlo o povinnou četbu.  Každoročně jsme výpůjčkami vyměnili 4 soubory.

V lednu 26. 1. 2012 jsme zapůjčili dalších 50 knih. Z toho 9 knih je naučných a 20 knih pro dětské čtenáře a 21 knih beletrie. V polovině prázdnin se opět uskuteční výměna dvou výměnných souborů.

 

statistika výpůjček:

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Výpůjčky celkem

650

726

690

Naučná literatura dospělým čtenářům

49

44

49

Krásná literatura dospělým čtenářům

500

496

458

Naučná literatura dětem

15

34

20

Krásná literatura dětem

86

152

163

Čtenáři do 15 let

340

521

559

Čtenáři nad 15 let

58

57

62

             Jediná noc v roce, kdy se spí v knihovně tzv. Noc s Andersenem, proběhla  z  pátku  na  sobotu 30. 3. 2012.   Sešli  jsme  se  v 18.00 hod v počtu

9 dětí, jedna čtenářka onemocněla. K pozdní večeři kolem osmé hodiny jsme si uvařili těstoviny, kde si děti vybraly zda je chtějí s mákem a cukrem a nebo s kečupem a sýrem. Celý večer jsme četli knihu od Oldřicha Růžičky Tajemství slavkovského pokladu. Knihu nádherně ilustroval Jan Klimeš. Příběh Jakuba a jeho strýce Františka je založený z velké části na skutečných událostech, které se odehrávaly v prosincových dnech roku 1805 a po nichž, o dvacet tři let později, následovala neméně dramatická dohra při dohledání pokladu. Pro děti byl zážitek v podobě nedořešených úkolů, indicií a tajenek, které jsme museli najít v prostorách knihovny a zasedací místnosti. Nejvíce času nám zabralo luštění přes zrcadlo, protože jediné zrcadlo na obci  se nachází nad umyvadlem, kam se všechny děti nevešly. Některé děti diktovaly svůj vyluštěný text a jiné v chodbě zapisovaly. Pěkný rébus byl spojen s brožurou vojenského výcvikového řádu. A Vzdálený telegraf, který díky třem prkenným rukám na dálku sloužil jako optické ukazovátko jednotlivých písmen. Děti pobavila knižní televize v podobě výsuvných vystříhaných obrázků, kde byla zobrazena bitva u Slavkova. Při čtení jsme si vyrobili papírového koně na dřevěné tyčce a z kartonu napoleonské čepice s typickým barevným kotiliónem. O půl noci jsme dočetli knihu a už zbývalo jen nalezení pokladu. Poklad v podobě čokoládových mincí byl schovaný v sudě v podzemí budovy, neboli sklepních prostorách. Rozdělování pokladu bylo pro kluky jednoduchou záležitostí, protože některé děti usnuly v deset hodin. Museli jsme připomenout kluky, aby nezapomněli počítat i se spícími dětmi. Čištění zubů převléknutí do pyžam a zalezení do spacáků nám zabralo hodinku. Ráno jsme posnídali kolem osmé hodiny Kubovu bábovku, kterou jsme zapili šípkovým čajem a na chuťovku jsme snědli Terezčiny šátečky. V sobotu 31. 3. 2012 v 9.00 hod jsme se rozešli domů.

V minulém zpravodaji jsem se zmiňovala, že některé děti nestihají výrobky v knihovně dodělat a berou si ji domů nedodělané. Stav se trochu zlepšil. Konečně můžeme vyrábět i z jiných materiálů než je papír.

Všem dětem přeji pěkné prázdniny         Za knihovnu Pavlína Pleslová

 

-----------

   100 let od vypuknutí 1. sv. války

    V červenci roku 2014 tomu bude sto let, kdy naši dědové a pradědové rukovali v uniformě rakousko-uherské armády do bojů 1. sv. války. K tomuto stoletému výročí se připravuje publikace s názvem „Osudy padlých občanů z obce Záměl v době první světové války 1914 – 1918“. Připravovaná publikace bude obsahovat seznamy (pokud možno všech) narukovaných mužů do 1. sv. války, vzpomene krátkými medailonky na 27 padlých občanů z naší obce a připomene 24 uznaných legionářů i s jejich fotografiemi.

     Tak jako ve všech okolních městech a obcích, tak i v Záměli se vyvěšovaly 26. července 1914 mobilizační vyhlášky a probíhaly okamžité odvody zámělských mužů do 1. sv. války. Od 26. července 1914 do 26. května 1915 narukovalo 89 mužů. Po těchto odvodech následovala ještě řada dalších odvodů a to mužů až do 50. let.

     Základem pro zpracování medailonků padlých občanů z obce Záměl byly jejich spisy ve Vojenském historickém archívu v Praze. Dále pomohly sčítací listy obyvatelstva z rychnovského archivu, kroniky obce, rozhovory a korespondence autora s potomky. Snahou je zjistit a zaznamenat pro příští generace nejen jejich vojenské působení, ale dle možností zachytit i údaje ze soukromého života bezprostředně po propuštění do civilního života. Je samozřejmé, že nelze ani po několikaletém bádání zachytit všechny narukované muže z naší obce.       

     Proto si Vás dovolím požádat, pokud uchováváte nějaké doklady o účasti rodinného příslušníka v 1. sv. válce, (dopisy, fotografie, feldpostky) o jejich zpřístupnění, případně o sdělení jména narukovaného vojáka, vašich vzpomínek či jiných informací.

     Předem děkuji za zájem a pomoc při doplnění seznamu, který v nynější době obsahuje 113 jmen narukovaných mužů z obce Záměl.

     Informace nebo dotazy zasílejte na mail: sedlacekzamel@seznam.cz, nebo volejte na mobil: 734 407 836.

                                                                                   Milan Sedláček