Ze zpravodaje 1/2010

19.02.2020


Jako každoročně se s Vámi podělím o statistická čísla z předešlého roku. Stav knihovního fondu k  31.12.2009 byl 2146 ks. V roce 2009 bylo do knihovny zapsáno 136 knih.

 Za knihy se utratilo 21.042,00 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se vydalo 740,00 občerstvení k soutěžím, autogramiáda 1.800,00.

Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Seznámím Vás s několika statistickými čísly, abyste si udělali představu o návštěvnosti a porovnali s předchozími roky. V knihovně je registrováno 88 čtenářů z toho 51 čtenářů do patnácti let. V loňském roce jsme s knihovnou Kostelce nad Orlicí vyměnili 5 souborů po 50 knihách. Mimo soubory se vypůjčilo 22 knih. V tomto roce

jsme 22.1. 2010 zapůjčili dalších 50 knih z toho je 9 knih je naučných a 12 knih pro mládež, ostatní knihy jsou beletrie.

 

statistika výpůjček:

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Výpůjčky celkem

690

717

776

Naučná literatura dospělým čtenářům

49

82

44

Krásná literatura dospělým čtenářům

458

468

506

Naučná literatura dětem

20

34

82

Krásná literatura dětem

163

133

137

Čtenáři do 15 let

559

242

154

Čtenáři nad 15 let

62

70

132

 

Dne 26.3.2010 se připojíme k Noci s Andersenem. Jubilejně již po desáté pořádá Klub dětských knihoven SKIP na podporu dětského čtenářství a k Mezinárodnímu svátku dětské knihy. K této akci se naše knihovna přihlásila po třetí v pořadí 358. knihovna. Jedná se o večer s lákavým programem pro nejmenší posluchače s nočním čtením pohádek. Tento den si připomínáme svátek dětské knihy, který je slaven v mnoha zemích světa na památku narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.  Více informací najdete na stránkách www.knihovnabbb.cz nebo na webu Národní knihovny ČR http://skip.nkp.cz a v naší knihovně.

Na tuto akci je nutné se přihlásit přihláškou, která je k dispozici v knihovně. Na přihlášce rodiče dávají souhlas k tomu, že děti budou v knihovně po určenou dobu, co si sebou mají vzít  a že jsou seznámeni, kdy tato akce končí. Rodiče si po ukončení akce svoje děti osobně převezmou! Akce trvá do 22.00 hod., pro nespící zájemce. Spící čtenáře si rodiče převezmou druhý den v 9.00 hod. po snídani. Bez řádně vyplněné přihlášky se bohužel děti této akce nebudou moci zúčastnit. Budeme rádi, pokud společně strávená Noc s Andersenem utuží přátelství dětí s knihou. V březnu vyrábíme velikonoční zajíčky ve stužkovém závěsu na okna, z vlny vytvoříme kuřátka, která umístíme do skořápek a přilepíme do hnízda z břízy a vybarvíme si velikonoční vajíčka.

V měsíci dubnu si budeme hrát se zvířátky. Provedeme si zvěrocvik , vyrobíme si papoucha kudrlinkového Ara Arakanga, rozhýbeme obrázkového pejska, kterého naučíme povelům a zahrajeme si hru mláďátka, kde zbystříme svého pamatováka. Opět se uskuteční výměna dalšího souboru z knihovny Kostelce nad Orlicí. Většinou půjde znovu o beletrii. Tento měsíc dojde k nákupu nových knih, o které jste jako čtenáři projevili zájem. Děkujeme za tipy knih, které Vás zaujaly.

Veškeré akce knihovny jsou vyvěšeny v okně knihovny a v obecních vývěskách.

Přeji krásné a v pohodě prožité velikonoční svátky.

Za knihovnu Pavlína Pleslová