Ze zpravodaje 3-4/2007

18.05.2020


Od října jsme v knihovně začali vyrábět v časech od 14.00 do 15.30 hod. Většinou se schází do 10 dětí, takže naše dílny jsou klidnější než loni. Vyráběli jsme draka, kaštany, sádrové ryby, chobotnice, drátkování, papírové andělíčky, Mikulášský pytlík, vliselínové sněhuláky, keramický svícen v podobě sáněk, korálkové ozdoby na vánoční stromeček.

10.5.2007 přišlo písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace na veřejné informační služby knihoven – VISK3 ze státního rozpočtu ČR na rok 2007. Tento projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury. 70% celkových skutečných nákladů bylo hrazeno z dotace a 30% uhradila obec.

               Od 29.10.2007 je v knihovně umístěn druhý počítač, na kterém je nahrán knihovnický program k evidování knihovního fondu, na kterém se od ledna 2008 povedou výpůjčky. Tento systém povede ke zkvalitnění služeb čtenářům, zpřesní evidence dokumentů a výpůjček, pomocí katalogu zrychlí a zpřesní vyhledávání ve fondu, odstraní byrokratické práce a tím zlepší práce se čtenářem. Nyní máme možnost přebírat z regionální knihovny záznamy dokumentů z výměnných souborů v elektronické formě, získáme přesnou statistiku fondu a výpůjček, systém usnadní a zrychlí revize fondu V pondělí 12.11.2007 proběhla autogramiáda s Josef Lukáškem z Bystrého u Dobrušky a Milanem Duškem ze Žamberka. Při této autogramiádě se četla pohádka z knihy Korunka princezny Kačenky a manželka pana Lukáška nám přečetla detektivní příběh z knihy Dočasně slepá spravedlnost. Pokud si budete chtít tuto knihu zapůjčit v naší knihovně, je k dostání, protože jsme ji dostali darem společně s knihou Piruety na tenkém ledě. 

 

Josef Lukášek už v roce 1996 překvapil první knihou Pohádky z Orlických hor, vydalo ji nakladatelství Zvon v Praze. Později ji převzalo vydavatelství Oftis v Ústí nad Orlicí a počet výtisků se vyšplhal až na 10 tisíc. Pohádky z Orlických hor 2 dosáhly 7 tisíc výtisků. V době, kdy sbíral materiál pro další knihu pohádek, věnoval se propagaci přírodních krás východočeské oblasti. Připravil Kačenčinu pohádkovou říši – pohádkové lístečky pro turisty, propagační materiály přes Krakonošův revír a Kačenčinu říši a Rozhledny, vyhlídkové věže a místa dalekých rozhledů v euroregionu glacencis (vyšly v českém, polském a anglickém překladu). Svými texty se podílel i na knize fotografií Horsta Bauera Kraj mého života Broumovsko. V letošním roce vyšla i Korunka princezny Kačenky s překrásnými ilustracemi Jarmily Haldové. Pan Lukášek je členem Obce spisovatelů v Praze a Vč. Střediska OS v Pardubicích.

 

Milan Dušek z Vamberka píše od roku 1968. Knižně debutoval v roce 1973 ve sborníku Začátek nakladatelství Kruh v Hradci Králové. Tam vydal novely Cesty vysokým lesem a Dědictví. Pak následovala série knížek krimipovídek ve vydavatelstvích Výběr a Víkend. V roce 2002 vychází Mrtvý z mýtiny o rok později Nahá pravda. V roce 2005 Cesty naděje, kulka je rychlejší, Cesta ke slunečnicovému poli. 2006 S puškou a perem, Dočasně slepá spravedlnost. Letos vyšly povídky Piruety na tenkém ledě. Několik let spolupracuje s internetovou revue Chudové kořeny Prácheňského syndikátu V-ART. Má vlastní internetové stránky. Spolu s Jiřím Faltysem rediguje bulletin kruh, kde jsou zveřejňovány literární práce členů Vč. Střediska v Pardubicích. Je členem Obce spisovatelů v Praze, Unie spisovatelů, AIEP – české sekce autorů dobrodružné a detektivní literatury, Východočeského střediska OS v Pardubicích.

 

Dne 29.11.2007 byly vráceny dva soubory půjčené z Kostelce nad Orlicí. Protože nebyly vráceny všechny knihy, chtěla jsem touto cestou požádat čtenáře o navrácení knih. Tentýž den se zapůjčilo dalších 50 nových knih.

Poplatky za knihovnu jsou stejné jako v předešlých letech. Starší čtenáři mají  50,- Kč rok/čtenář a  studenti, důchodci 30,- Kč rok/čtenář.

7.1. 2008 budeme vyrábět voňavé polštářky různých tvarů. 14.1.2008 se pokusíme vyrobit divadelní loutky. Části těla budou z moduritu, který vybarvíme a ustrojíme dle fantazie. Vodit se budou na špejli nebo drátku. Krásné a v pohodě prožité vánoce v příštím roce.