Vzpomínka Marie Peterková

18.05.2020


Letošní odcházející jaro bylo poznamenáno smutnou událostí, která zasáhla do života obce a to nenadálým odchodem naší milé paní kronikářky Marušky Peterkové.

         Všechny nás tato smutná zpráva zasáhla nepřipravené, doufali jsme, že její onemocnění se vyléčí a z nemocnice se vrátí domů.

Když se mi ozval doma telefon s jejím číslem mobilu brala, jsem hovor s radostí, že ji slyším, a poklábosíme o všem možném, co se událo v její nepřítomnosti,....  pozdrav ahoj, jak se máš,  však se nesl tou dobou k nebeským výšinám...., to jen pan Peterka oznamoval z Maruščina telefonu smutnou skutečnost.

              Proto bych chtěla na tomto místě vzpomenout, poděkovat za její práci, kterou pro propagaci naší vesničky po celou dobu spolupráce s obcí udělala. Ať už to byly její nepřekonatelné kraslice, kterými reprezentovala zručnost českých lidí i daleko v cizině, či povídání a vzpomínání nad kronikami, na přípravě almanachu, nebo podělení se o zkušenosti s výzdobou kraslic v období před každými Velikonocemi a ukázkami zdobení vejdunků zájemkyním.

              Byla držitelkou „Zlatého kolovratu“, který uděluje Ministerstvo kultury významným osobnostem jako titul Nositel tradice lidových řemesel za ..... půvabné, vamberecké kraslice, kde uplatňuje svoji krajkářskou průpravu. Na vyškrabovaných kraslicích se tak objevují krajky s kvítky jara a klasy obilí ... stojí v certifikátu ....   za tradiční lidovou kulturu, která je součástí kulturního dědictví našeho národa.

               To ona jela s námi na kočáře v roce 2002 v kroji a byla nesmírně hrdá na náš nový posvěcený prapor a znak obce. Také  ona byla u zrodu, dnes již tradičního, putování ke studánkám. Pokaždé v kroji rozjasňovala atmosféru a oděvem připomínala zapomenuté doby. Každoročně mi kroj půjčovala v době adventu na černé hodinky čtení v knihovně. A u mnoha, mnoha dalších věcí pomáhala, navzdory nemoci, osobních trápení, nikdy neztrácela humor a radost druhým pomoci.

              Tolik moje vyznání, které je, doufám, vyznáním i našich občanů. Maruško, chybíš nám, ale věříme, že na nás, naše starosti pohlížíš od nebeských bran a v duchu tu jsi s námi. Díky za vše! Drž nám tam, pro nás Záměláky, místo.