Ze zpravodaje 2/2007

18.05.2020


Od září bude knihovna otevřena každou středu od 8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hod. A v pondělí od 13.00 do 17.00 hod.

Naše knihovna se přihlásila do projektu Celé Česko čte dětem. Tento projekt apeluje na rodiče, aby si udělali čas na své děti a předčítali jim knihy. U větších dětí, aby si udělali čas na poslouchání jejich čtení. Pravidelné hlasité čtení učí jazyku a myšlení, rozvíjí paměť a obrazotvornost. Obohacuje o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje i sebevědomí. To by člověk neřekl, jak obyčejná věc se z našich domácností vytratila. Bližší informace o tomto projektu najdete na www.celeceskoctedetem.cz a na vývěskách. V naší knihovně budeme hlasitě předčítat pohádky na pokračování. Bližší informace opět na vývěskách.

Naše knihovna získala dotaci ve výši 25.000,- Kč z programu Veřejné informační služby knihoven - VISK3 za státního rozpočtu ČR na rok 2007. Automatizací knihovny chceme dosáhnout zkvalitnění služeb čtenářům, zpřesnění evidence dokumentů i výpůjček, pomocí on-line katalogu zrychlit a zpřesnit vyhledávání ve fondu, odstranit byrokratické práce a tím zlepšit práce se čtenářem, přebírat výměnné soubory z knihovny Kostelec nad Orlicí i v elektronické formě, získat tím i přesné statistiky fondu a výpůjček, usnadnit a zrychlit revize fondu.

V knihovnicko-informačním zpravodaji Královehradeckého kraje bylo uvedeno, že naše knihovna se umístila na prvním místě při vzdělávacích a kulturních akcí v přepočtu na 1000 obyvatel v kategorii od 501 – 1000 obyvatel. Jedná se o výsledky statistických analýz a informace o knihovnických událostech roku 2006.

 

Budeme v tomto školním roce vyrábět v knihovně?

ANO, výrobním činnostem se budeme věnovat každé pondělí od 1. 10. 2007 v čase od 14.00 do 15.30 hod. V tomto čase budou činnosti úměrné k věku od 5 do 12 let.

Budou-li mít o výrobu zájem i starší děti, kteří již nenavštěvují školu v Záměli, domluvíme si jiný termín a jejich činnosti budou přizpůsobeny k jejich věku.

 

Důležité informace pro rodiče! Aby nedošlo k nějakému nedorozumění!

Toto vyrábění v knihovně NENÍ bráno jako zájmový kroužek. Nikde se nevede docházkový list dětí a na výrobu se finančně nepřispívá. Za děti ručí rodiče. Knihovnice za děti nezodpovídá, jako je tomu při školním vyučování. Proto pokud dítě či  návštěvník knihovny se v knihovně zdrží a chce si něco vyzkoušet vyrobit, rádi ho do činnosti zapojíme, poradíme mu s výrobou, pomůžeme, ale za něj nevyrobíme! Také se předpokládá, že návštěvník knihovny bude vědět jak se ve společných prostorách chovat.

 

(Protože máme knihovnu malou asi 20m2. Stává se že se v těchto prostorách schází až 16 čtenářů, což je náročné.) Je potřeba být ohleduplný vůči ostatníma zbytečně nemluvit. A když už je ta potřeba něco říct, tak krátce, aby nedocházelo k věčnému překřikování jako loni. Pokud se někdo nebude umět v těchto prostorách chovat, tak ho pošlu domů. Proto odchod z knihovny může být u dětí individuální. KNIHOVNICE  NEZODPOVÍDÁ  ZA  DĚTI !

                Naše knihovna se přidala k 11. ročníku celostátní akce týden knihoven. Letos daly knihovny týdnu opravdu „chutné“ motto – „Knihovnická bašta“ a zvaly všechny zájemce k bohatému menu tradičních služeb.

 

1.10.2007 jsme vyráběli jednoduché draky ze špejlí.  8.10.2007 jsme se věnovali podzimním dekoracím na stůl z přírodnin, které byly dozdobeny kaštanovými zvířátky. Některé talíře byly nápadité a pěkné. 15.10.2007 jsme malovali vodovými barvami sádrové obrazy na téma vodní svět. Tyto výrobky byly k zavěšení.

Při výrobcích jsme prvně používali i sádru na odlívání mořských živočichů, ozdobíme si květináčky, použijeme ubrouskovou techniku, dále budeme vyrábět postavičky z bambulí a obalovaných drátků a vyrábět svíce z včelího vosku. Pokud budou finance, pokusíme se o malbu na sklo, kámen, dřevo. Samozřejmě na papírové výrobky nezanevřeme, protože papír je vděčný materiál.

Ráda bych v tomto školním roce provedla batikování. Při batice musí barva projít varem a právě této horké vody a malého prostoru se obávám. Dalo by se říct, že záleží na chovaní dětí jakým činnostem se budeme věnovat.

 

V pondělí 12.11.2007 od 15.30 hod. bych Vás chtěla pozvat do naší knihovny na besedu, autogramiádu a čtení s panem Josefem Lukáškem, autorem mnoha knih z prostředí Orlických hor a Podorlicka. Opět sledujte vývěsky a okno v knihovně, kde jsou veškeré činnosti formou malého plakátku zveřejněny.      Za knihovnu Pavlína Pleslová