Ze zpravodaje 1/2005

18.05.2020


Pravidelní čtenáři již v knihovně zaznamenali změny. V dětském oddělení přibyly dva regály na knihy a tím se vytvořil prostor mezi knihami, bohužel se zmenšil prostor kolem stolku, na kterém si děti malují, vystřihují a listují knížkami. Stolek byl umístěn pod okno, kde je nyní dostatečné světlo k veškerým činnostem. Nástěnka, na které jsou práce vystaveny, byla přemístěna a další výrobky jsou vystavovány v okně, kam si děti sami dosáhnou. Snažili jsme se místnost uspořádat tak, aby byla přehledná v knihách a zároveň útulná. Přijďte se podívat.

V loňském roce bylo do knihovny zakoupeno 165 knih. Většinou se jedná o knihy do dětského oddělení a encyklopedie. Za knihy se utratilo 18.150 Kč. Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Trochu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu o návštěvnosti knihovny. Pro porovnání vypisuji i statistiku z roku 2003.

 

Ze statistiky - půjčování knih v roce 2003 a 2004:

 

Rok 2004

Rok 2003

Výpůjčky celkem

1350

455

Naučná literatura dospělým čtenářům

12

32

Krásná literatura dospělým čtenářům

814

301

Naučná literatura dětem

208

10

Krásná literatura dětem

316

112

Mě osobně překvapil počet vypůjčených naučných knih v dětském oddělení a potěšil zájem o tyto knihy. Je pravda, že spousta encyklopedií se v knihovně „neohřeje“ jdou  z ruky do ruky. Většinou se jedná o knihy, které děti potřebují do školy - zeměpis, dějepis, fyzika, biologie, chemie, přehled minerálů, spisovatelé, hudebníci, vladaři. Dokonce jsem sehnala encyklopedii letopočtu, aktuální zeměpis v rámci průmyslu.  Sami čtenáři mě přiměli k nákupu knih s tematikou chování domácích mazlíčků. Máme novou encyklopedii psů, hrabošů, akvaristiky, včelaření. Do knihovny přibylo několik dívčích románů a literatury pro chlapce. Pokud se domníváte, že v naší knihovně nějaký zajímavý titul chybí, rádi přivítáme vaše náměty.

V březnu knihovna pořádá několik akcí. S názvem Internet za “Babku“ si připomínáme březen měsíc knihy a internetu. Nabízíme internet s polovičním poplatkem tj. 50 haléřů za minutu. Pokud do knihovny přivedete „babku“  samozřejmě babičku - na 30 minut  Vám je k dispozici internet ZDARMA. Ve středu 23.3.2005 přijede paní Peterková, která nám ukáže, popřípadě naučí, zdobit velikonoční vajíčka. Tentokrát se sejdeme v zasedací místnosti od 16.00 hod., kde si všichni budou moct sednout ke stolu a vyzkoušet si tyto techniky.

V tomto měsíci probíhá také soutěž o nejhezčí pohádku. Pro účast v soutěži stačí, když si vymyslíte svoji vlastní pohádku, kterou napíšete na papír. Nemusíte popsat hodně papíru a nemusíte mít literárního ducha. Stačí, když svůj pohádkový příběh napíšete vlastními slovy. Vyhodnocení proběhne při další akci a tou je noc s Andersenem, kde se tyto pohádky přečtou a vybere se ta nejpěknější. Autor, nebo-li „spisovatel“ vyhrané pohádky získá encyklopedii.

Také bych chtěla připomenout vyhodnocení soutěže, která již probíhá rok. Byla pojmenovaná největší čtenář dětské kategorie. Půjde o toho čtenáře, který přečetl  v období od 1.4.2004 – 1. 4. 2005 nejvíce knih a pravidelně navštěvoval knihovnu.

               Noc s Andersenem pořádá letos 1. 4. 2005 již po páté Klub dětských knihoven SKIP na podporu dětského čtenářství a k Mezinárodnímu svátku dětské knihy. K této akci se naše knihovna se přihlásila tento rok poprvé jako 253. knihovna. Jedná se o večer s lákavým programem pro nejmenší posluchače s nočním čtením pohádek. Tento den si připomínáme svátek dětské knihy, který je slaven v mnoha zemích světa na památku narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.  Více informací najdete na stránkách www.knihovnabbb.cz nebo na webu Národní knihovny ČR http://skip.nkp.cz a v naší knihovně.

Na tuto akci je nutné se přihlásit přihláškou, která je k dispozici v knihovně. Na přihlášce rodiče dávají souhlas k tomu, že děti budou v knihovně po určenou dobu, co si sebou mají vzít  a že jsou seznámeni, kdy tato akce končí. Rodiče si po ukončení akce svoje děti osobně převezmou! Akce trvá do 22.00 hodin a nechceme, aby děti běhaly potmě po obci samy. Jedná se hlavně o bezpečí Vašich dětí! Bez řádně vyplněné přihlášky se bohužel děti této akce nebudou moci zúčastnit. Budeme rádi, pokud společně strávená Noc s Andersenem utuží přátelství dětí s knihou.

V dubnu se opět uskuteční výměna dalšího souboru z knihovny Kostelce nad Orlicí. Opět většinou půjde o beletrii. V tomto měsíci pro Vás připravujeme další dovedností soutěž. Půjde o nápad a zručnost, jak vytvořit obal na známou knihu Babička od Boženy Němcové. Tato kniha již vyšla v několika vydáních v různých formátech, tak že je na Vás, jaký formát knihy zvolíte právě Vy k výrobě svého obalu. Důležité je, aby z obalu bylo poznat jakou knihu schovává a chrání. Svoje výtvory můžete do knihovny přinášet do 4.5.2005 a vyhodnocení nejpěknějšího obalu proběhne 11.5.2005 před Potštejnskou poutí.

V květnu každou středu proběhne výprodej nebo-li burza vyřazených knih s knihovního fondu. Bližší informace naleznete ve vývěskách.

Za knihovnu Pavlína Pleslová