Ze zpravodaje 1/2004

18.05.2020


Od 27. 10. 2003 je v obecní knihovně nabízena nová služba a to využití INTERNETu. Jedná se o možnost dohledání informací nikoliv návštěv erotických stránek (což je hlídáno).  Cena za internet je 1,- Kč/ min. s minimální možností přístupu je 15 minut. Připravujeme akci na březen měsíc internetu, kde bude cenové zvýhodnění přístupu na internet za poloviční cenu.

Dne 26. 1. 2004 dojde k výměně souboru nových knih. 30 ks zapůjčených knih z Kostelce se vrátí a půjčí se nové knihy ve stejném počtu.  Díky větší poptávce školáků o doporučenou četbu bude z Kostelce zapůjčena i tato četba. Mám přislíbené Velké trápení, Písničky bez muziky, Aprílovou školu a Zahradníkův rok pokud budou mít knihy ve dvou vydáních. U těchto knih bude kladen důraz na rychlé přečtení, aby se knihy prostřídaly u více čekatelů.  

Tento měsíc dojde k nákupu nových knih. Dále chceme zakoupit elektronické encyklopedie. Záleží na Vás, jak budete využívat službu dohledání informací.Tyto informace se budou dohledávat přímo v knihovně na PC a tato služba bude ZDARMA! Chceme pomoci žákům s rychlejším čerpáním informací k referátům, které jsou v oblibě u některých učitelů.  Media se nebudou půjčovat domů! Pro začátek by se jednalo o zeměpis a přírodopis. Pokud o tuto službu bude zájem budeme investovat i do výukových programů popřípadě i jazykových. Záleží na využití těchto služeb. Vyhledané informace lze i vytisknout, kdy se bude účtovat 2 Kč na stránku. Stejným způsobem jsou poskytovaný informace i ve větších knihovnách a rádi bychom přilákali žáky do knihovny. Nejedná se jen o čtení knih, ale i o jiné možnosti nabývání vědomostí.

Dále zjišťuji, že děti zajímají knihy, podle kterých by si něco vyrobily, nebo se naučily čarovat a tím překvapili své blízké. Takové návody k určitým dovednostem. Při nákupu se budeme snažit i něco z tohoto směru vybrat. Nejčastější požadavky od dětí do 10 let jsou knihy se zvířaty - příběhy zvířat.

Taktéž lze pro důchodce, které opustil zrak, dojednat možnost zápůjčky knih nahraných na kazetách. Tuto možnost pro nevidomé občany pořádá zvuková knihovna v HK. Tyto možnosti půjčování kazet probíhá mezi poslechovou knihovnou v Hradci Králové a posluchačem „čtenářem“, kde prostřednictvím pošty vám budou zaslané kazety s vámi vyjednanými tituly. Po poslechnutí knih jsou kazety opět poštou vráceny do knihovny v HK. Myslím si, že je to služba, o které je dobré vědět, že vůbec existuje.

Nákup norem v tištěné podobě se nevyplatí. Je dobré vědět, že Hradecká Knihovna má normy elektronicky zpracované. Informace o normách podává veřejnosti pouze knihovna v Hradci Králové a za poplatek.

V tomto roce jsme v naší knihovně měli povídání s dětmi ze školky. Máme rádi všechny čtenáře i ty, co se číst teprve naučí. Zveme do knihovny i maminky a tatínky, kteří chtějí svým nejbližším večer předčítat pohádky a udělat dětem radost a půjčit jim knihu třeba i jen na prolistování.