Rekonstrukce knihovny - knihovnice bez knihovny aneb knihy máme ve sběrném dvoře ...

09.11.2015


 

kde jsou uskladněny na dřevěných proložkách v suché místnosti, aby nedošlo k poškození. Výměnné soubory z Kostelce nad Orlicí byly vráceny zpět knihovně na konci ledna. Za první pololetí v roce 2015 se již nestihl vyměnit soubor, na základě rekonstrukce budovy. Od 26. 1. 2015 v knihovně nevyrábíme. Místo činností jsme s dětmi uklízely knihy do banánových krabic podle kategorii. Každou bednu máme očíslovanou a po našem působení vzniklo 84ks banánových beden, přetažených folií, aby nedošlo k poškození obsahu. Banánové krabice jsme obdrželi od paní Reslové a folii jsme dostali od fi Tekam. Dne 2. 2. 2015 bedny byly traktorem převezeny do náhradního prostoru ve „Sběrném dovře“. Ve dvou místnostech naší knihovny vzniklo zázemí pro řemeslníky a sklad stavebního materiálu pro rekonstrukci obecního úřadu. Stavba byla započata 9. 2. 2015 v půdních prostorách. Knihovna se stala na 17 dní skladištěm skelné vaty. Na 14 dní skladovala sádrokartonové desky do podkroví. Poté se stala zázemím pro řemeslníky přes topení. Dne 20.2.2015 proběhla výměna oken ze Stavony. Knihovna posloužila ke skladování desek k obložení venkovní fasády, odpadních trubek a různého stavebního materiálu.

V každém případě sloužila jako zázemí pro řemeslníky v jarních dnech, kde bylo možné uvařit teplý čaj či ohřát polévku. Dne 27. 5. 2015 se prostor vyklidil od regálů a zbytku nábytku. Dne 29.5.2015 nastoupili elektrikáři poté se do prací pustili zedníci. Musela se vysušit zeď mezi zasedací místností a nově opravit. Část byla otlučena na cihly a ušena. 3.6.2015 došlo k pokládce dlažby a spárování. Dne 15.6.2015 byla knihovna vymalována opět žlutou barvou. Po vytištění zpravodaje dojde ke stěhování knih zpět do knihovny. Při této příležitosti dojde k inventuře knihovního fondu s pomocí Kostelecké knihovny. Po pěti měsících se knihovna promění na kancelář obecního úřadu. Dne 20.7.2015 dojde k rekonstrukci poslední místnosti v budově a to kanceláře. Obecní knihovna bude pro veřejnost otevřena od 1.8.2015.