Noc s Andersenem - hledání truhly s pokladem dle rébusů

10.11.2015


 

v pátek 4. 4. 2014 proběhla oblíbená Noc s Andersenem. Tentokrát jsme se věnovali soutěžím dvou družstev, která sháněla indicie k dohledání velkého pokladu. Poprvé jsme měli pojištění i mimo budovu knihovny a tak jsme si mohli dovolit využít venkovní prostranství k soutěžím. Počasí nám moc nepřálo, proto některé soutěže jsme provedli v zasedací místnosti. Poklad tentokrát byl uschován mimo budovu obce a tak jsme museli i kopat krumpáčem a odhrnovat hlínu lopatou, abychom se dostali k další nápovědě. Musím pochválit kluky, kteří se dokázali postarat o bojácnější holčičky a dovedli je k ukrytému pokladu. Zpestření při hledání pokladu byl i nalezený malý ježek, který zmateně pobíhal díky světlům z baterek.

Od 1. do 7. června se uskutečnil Týden čtení dětem. Letošní ročník je již třetí, který společnost „Celé Česko čte dětem“, pořádá. Hlavním cílem této akce je motivace dětí, ale i mládeže a dospělých ke čtení kvalitní literatury. I my jsme se snažili přispět k přiblížení literatury a skrytých dobrodružství v knihách dětem a to právě v rámci akce Týdne čtení. Mezinárodní týden čtení dětem nemá v Evropě obdobu. Toto setkání zahájilo mezinárodní projekt na evropské úrovni s názvem „All of Europe Reads to Kids" aneb „Celá Evropa čte dětem". Cílem Mezinárodního týdne čtení dětem bylo zahájení trvalé mezinárodní spolupráce organizací, které svými činnostmi a aktivitami vychovávají k lásce k literatuře a prostřednictvím společného čtení budují pevné vazby v rodině.