Týden knihoven čtení s Josefem Lukáškem

10.11.2015


Stejným způsobem, jak je hlídaná Noc s Andersenem, tak si někteří čtenáři hlídají týden knihoven. Tento rok se koná ve dnech od 30. 9. do 6. 10. 2013. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 17. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši čtenáři. Ve větších městech jako loni tak i letos bude připraven pro každou cílovou skupinu jiný program. Pro seniory, pro rodiče na rodičovské dovolené, pro děti, pro handicapované, pro celou rodinu pro národnostní a jazykové menšiny. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.

K nám do obecní knihovny v Záměli ve středu 2. 10. 2013 od 17 hodin máme pozvaného pana Josefa Lukáška se svými pohádkami a zajímavým vyprávění. Pokaždé dokáže zaujmout posluchače různých věkových kategorií svými pohádkami z Orlických Hor. Josef Lukášek - prozaik, pohádkář, pedagog, radní Královéhradeckého kraje, dobrovolný člen Horské služby Orlické hory, pracuje pro kulturu a památkovou péči, založil Kačenčinu říši, kde je zapojeno 29 obcí.

Od pondělí 30. 9. do pátku 6. 10. 2013 se konal 17. ročník celostátní akce na podporu četby nebo-li Týden knihoven. Do knihovny v Záměli dne 2. 10. 2013 přišel pozvaný pan Josef Lukášek. Sešli jsme se s menší účastí, protože některé připravené židle zůstaly neobsazené. Přesto vyprávění bylo komorní a jako vždy poutavé. Pan Lukášek byl přemluven dětmi ke čtení některých pohádek. Líbil se mi výrok jednoho chlapce, který přesvědčoval ke čtení pohádek: „Pane Lukášek, Vy to čtete tak poutavě, že pohádky ve Vašem podání úplně ožívají“.