Přehled činností jaro 2021

16.08.2021


Od pondělí 4. 1. 2021 byla knihovna do odvolání uzavřena. Výpůjčky knih byly prodlouženy do 29. 1. 2021.

     Od středy 27. 1. 2021 proběhlo další opatření v 5. stupni tabulky PES. Tentokrát byl možný bezkontaktní výdej předem rezervovaných knih přes e-mail. Pro knihy jste si mohli chodit postupně ke stolku, umístěného v chodbě a vraceny byly do boxu, umístěného u stolku.

     Od 8. 2. 2021 proběhla kampaň Ministerstva dopravy zaměřená na viditelnost chodců a cyklistů. Distančně jsme se přihlásili o Valentýnské srdce s BESIPEM.

Noc s Andersenem (dále NsA) se v knihovnách po celém Česku, původně plánovaná na 26. 3. 2021, neuskutečnila. Již vytištěný časopis Krajánek, měl připravenou soutěž, kde proběhlo slosování v původním termínu.

Stanovili jsme si vlastní termín pátek 9. 4. 2021 na domácí čtení a vyrábění:

Hlavním tématem bylo 80. výročí Záhady hlavolamu, ale také hlavolamy celkově. Pro mladší děti jsme měli čtení pohádek od Františka Hrubína, Václava Čtvrtka a Radka Pilaře. Nezapomněli jsme si připomenout a věnovat se vyrábění z časopisu Mateřídouška, který tento rok oslavil 75-té. narozeniny. Ani letos nebudeme spát v knihovně. S dětmi se můžete zapojit z domova. Proběhlo vysílání z knihovny, čtení, kvízy, hádanky, hry a soutěže i pohybové aktivity.

Od 12.4.2021 knihovna má otevřeno a čtenáři respektují pravidla návštěvnosti dvě osoby na knihovnu.

     Od 21.4.2021 obecní knihovna v Záměli začala používat Knihovní systém Koha. Přijde-li čtenář do knihovny, bude novou přihláškou zaveden do tohoto systému. Určí si přihlašovací jméno a heslo. Může si elektronicky provést rezervaci knih z pohodlí domova, a pak v knihovně vyzvednout. Je tedy zaručena okamžitá dostupnost a rychlá odezva katalogu pro všechny čtenáře, ať už se připojí odkudkoliv. Koha je plnohodnotný systém pro správu knihovny. Vznik tohoto systému se datuje do roku 2000, kdy jej začalo vytvářet novozélandské sdružení knihoven Horowhenua Library Trust. Tento software je od samého začátku koncipován jako otevřený. Odtud také pochází jeho název Koha. Je to původem maorské slovo a znamená dar, dar knihovnické komunitě. Výhoda tohoto přístupu je předem jasná - knihovna nic neplatí za software samotný, ale pouze za služby související s jeho zprovozněním a údržbou. Systém lze použít pro libovolnou knihovnu od malých obecních knihoven až po velké vědecké knihovny, čítající stovky tisíc svazků. Vývoj systému probíhá celosvětově a je sponzorován knihovnami všech velikostí, dobrovolníky a spolupracujícími komerčními společnostmi. Neopomenutelnou výhodou otevřenosti knihovního systému je také fakt, že se knihovna může sama účastnit jeho dalšího vývoje dle svých možností například tím, že bude pomáhat vylepšovat českou lokalizaci.

     Od 3.5.2021 se obnovil běžný provoz knihovny, to znamená, že si sami můžete vybírat mezi regály. Prosíme Vás však o dodržování nařízených opatření. Vaše návštěva by měla zahrnovat pouze vrácení a výběr knih. Zatím není možné v knihovně déle setrvávat.

     Ve dnech 14. května až 12. června 2021 se uskutečnil XVII. ročník Festivalu muzejních nocí.

Přeji všem čtenářům krásné prožití letních prázdnin a v následujícím školním roce se opět uvidíme při vyrábění.

 

Za knihovnu Pavlína Pleslová