Inventura knihovního fondu

16.08.2021


Protokol o provedení revize knihovního fondu ze dne 4.10. do 5.10.2010 knihovní fond má 2356 svazků