Štěrkový záhon s hmyzím hotelem

V roce 2023 jsme si napsali žádost o grantovou podporu z Nadačního fondu Škoda Auto a uspěli jsme. Ve spolupráci s komunitou se nám pak podařilo vybudovat nádherný štěrkový záhon s kamennými zídkami z místního pískovce a velký ukázkový hmyzí hotel s informační tabulí.

Na celé akci se postupně podíleli účastníci pravidelného zahradnického workshopu Přírodní zahradničení (průměrně 6-11 osob), odborný pracovník z místního kamenictví, techničtí pracovníci obce, místní truhlář a klienti z Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách v rámci zahradně terapeutických setkání v Zahradě Dobromysl. Děti z místní základní školy nám pomohly vyplnit hmyzí hotel vhodným materiálem a v rámci tohoto setkání proběhlo i povídání na téma hmyzích opylovačů.

 

Původní stav

   

 

Firma TEKAM Záměl jako sponzorský dar věnovala dopravu veškerého materiálu a manipulaci a transport pískovcových žlabů z chléva na místo v záhoně a také veškerou práci mistra kameníka. Díky tomuto štědrému daru mohl záhon vzniknout v takovéto prvotřídní kvalitě.

 

   

 

Díky společnému budování záhonu komunitním způsobem (7 setkání v rámci pravidelných workshopů) jsme si nově vyzkoušeli, že lze do všech fází projektu zapojit veřejnost a členy komunity. Práce v 6-10 lidech je výrazně rychlejší a radost ze společného díla je násobně vyšší. Právě společná práce a její výsledky výborně vytváří komunitu, vztahy v ní a také vztah k místu a výslednému dílu. Setkání se společně účastnili lidé v produktivním věku, maminky s malými dětmi i senioři – muži i ženy a tím docházelo k mezigeneračnímu propojení. Vždy jsme se nakonec každého setkání odměnili společným posezením u kávy a čaje, probrali zahradnické zkušenosti a společně vždy po měsíci zhodnotili změny. Postupná realizace byla velmi dobrá ze zahradnického hlediska – vždy po měsíci jsme vytrhali nově vyrostlý plevel a protože jsme to opakovali čtyřikrát, vyhnuli jsme se tak použití netkané černé textilie, která je pro rostliny zcela nevhodná a škodlivá. 

Díky tomuto projektu vznikla nová zahradnická komunita stejně nadšených lidí, která si na další roky již plánuje pokračování společné práce na dalším úseku zahrady:).