Fotogalerie

2015 Velikonoční výstava
21.03.2015

 

V areálu bývalého mlýna v Záměli se ve dnech 21. a 22. března 2015 konal již druhý ročník velikonoční výstavy, kterou pro Vás připravily dvě organizace - Český svaz zahrádkářů Potštejn společně s Českým svazem včelařů v Záměli.

Výstava byla zahájena vystoupením dětí ze školy v Záměli, které předvedly krátké pásmo, následoval proslov předsedy včelařů pana Miroslava Mencla a starosty obce Záměl Josefa Novotného.

                V prostorách byly ke vzhlédnutí krásné výrobky z perníků, kraslice, paličkované motivy, nádherné pomlázky a také krásná výzdoba oken a výrobky dětí ze zámělské školy. Výstava byla doplněna aranžmá květin připomínající jaro. Venku před vchodem se v ohrádce tulila jehňátka, která se nejvíce líbila dětem. Včelaři vytvořili pěknou včelařskou výstavu v malé místnosti, kde byla zároveň malá cukrárnička . V cukerničce se pod vedením pana Zdeňka Kubalíka nabízelo občerstvení a cukroví, které napekly ženy.

                Úžasné je, jací jsou v obou obcích Záměl a Potštejn šikovní lidé, co dokážou vytvořit. Na této akci panovala velice příjemná atmosféra. Týden po ukončení výstavy zněly velice kladné ohlasy.

                Tato výstava by se nemohla uskutečnit bez podpory obce Záměl, která nám poskytla prostory v bývalém areálu mlýna. Tímto bychom chtěli vřele poděkovat pracovníkům obce Záměl, vystavovatelům, , hasičům a všem, kteří nám pomáhali s přípravou výstavy. Dále srdečně děkujeme zahajovatelům výstavy, především za hezké vystoupení dětí a vystavovatelům přejeme hodně tvořivé práce. Věříme, že se za rok opět setkáme na třetí velikonoční výstavě.

 R. Krupičková

2014 Velikonoční výstava
04.04.2014

Novinový článek v Orlickém týdeníku.

 

Zima by mohla pro zahrádkáře být dobou lenošení a odpočinku. Je pravda, že nemusíme zalévat ani plet záhony, ale na velký odpočinek mnoho času není. Je třeba zakoupit semena, prověřit zásobu prostředků na ochranu rostlin, opravit nářadí a mnoho dalších prací, které nám usnadní pěstební sezonu.

Ale je také čas na bilancování a schůzky s přáteli z jiných společenských organizací. Velmi úzce spolupracujeme se včelaři a okrašlovacím spolkem. Rovněž je třeba myslet na naplánování naší činnosti, aby vše mělo svůj řád.

                V únoru jsme se zúčastnili degustace jablek v Častolovicích a její výsledky jsme dali našim členům i ostatním občanům na vědomí ve vývěsní skříňce.

                Zahrádkáři začali již začátkem roku plánovat výroční schůzi, která se konala dne 1. 3. 2014 v penzionu Orlice v Záměli. Zajistili jsme si vystoupení dětí ze základní školy v Potštejně a občerstvení.

Pozvali jsme zástupce obce Záměl a Potštejn a spřátelených společenských organizací. Naplánovali jsme besedu s panem Novohradským o pěstování a řezu ovocných dřevin. Rovněž jsme začali plánovat náš jarní výlet.

                Nyní tyto akce popořadě.

Výroční schůze se nám vydařila. Při velké účasti členstva a hostů z pozvaných organizací jsme zhodnotili celé minulé volební období a zvolili si na dalších pět let nový výbor organizace. Naše jednání navštívili starostové obce Potštejn a Záměl a nás těší, že spolupráce s obecními zastupitelstvy je na velmi dobré úrovni a že mají zájem o dění v naší organizaci. Zakončením schůze byla přednáška pana Novohradského z Doudleb nad Orlicí o řezu a ochraně stromků na našich zahradách.

                V týdnu po této schůzi jsme dovezli, dle objednávek našich členů, sadbové brambory. I letos se nám podařilo zajistit tuto sadbu za cenu výrazně nižší než v běžné obchodní síti. Z Jaroměře jsme dovezli výsevy begonií a již jsme se začali zabývat pěstování těchto květin pro letní výsadbu. Ve sklenících a za okny jsme vysévali a opatrovali květiny a další sadbu.

S obecním úřadem jsme uzavřeli smlouvu o osazování a údržbě záhonů, mís a truhlíků. A letos již poměrně brzo, hned začátkem března, jsme mohli začít s osazováním dojednaných ploch, truhlíků a mís. V dalším týdnu jsme se pustili do značně zanedbaného místa před cukrárnou, kde traviny prorostly původními půdopokryvnými rostlinami. Tyto porosty travin jsme zcela odstranili, znovu položili netkanou textilií a dosypali novou mulčovací kůru. Zbytek plochy jsme vypleli a zbavili nežádoucích náletových rostlin. A také jsme odstranili pozůstatky po neukázněných občanech a návštěvnících Potštejna, kteří si z tohoto místa někdy dělají odpadkový koš. Celkem jsme z tohoto místa odvezli 15 koleček drnu a nepořádku.

Rychle se blížil datum výstavy v Záměli. Tuto jsme poprvé realizovali v bývalém mlýně společně se včelaři a ženami z kurzů pečení medového pečiva, který vedly paní Dalecká Marie a Zavacká Kateřina. Vystavovali i další šikovní občané a to nejen z Potštejna a Záměle. Výstavě předcházelo mnoho hodin přípravných prací - úklid prostor mlýna. Dne 4. 4. 2014 jsme již dokončovali aranžování stolů a prostor starého mlýna. Na této velikonoční výstavě jsme vystavovali medové pečivo s velikonočními motivy, kraslice, velikonoční dekorace a různé výrobky šikovných rukou s námětem velikonoc. Byla zde ukázka pletení pomlázek a zdobení kraslic. Pro pokročilou roční dobu bylo možno zakoupit i sadbu květin a zeleniny. Velkým dílem přispěli k výstavě i děti základní školy v Záměli, kteří svými výtvarnými díly obohatily výstavu. Je třeba také poděkovat obecnímu úřadu v Záměli za podporu a pomoc. Výstava se dle ohlasů návštěvníků velmi vydařila a organizátoři jsou připraveni ji opakovat. Kniha návštěv z výstavy je plná zápisů dosvědčujících, že se akce povedla.

       Po pouti každoročně vyměňujeme osázení záhonů. Letos jsme vysadili 566 begónek ledovek, 100 lobelek 170 tařic a 400 afrikánů. Naše sadba byla použita k osázení ploch Na městečku a u základní školy. Střídáme se v péči o záhony a truhlíky. Zejména každodenní zálivka v době veder je pro mladé rostliny nezbytná.

Do dalších měsíců plánujeme další zájezd a pak podzimní výstavu v Častolovicích, které se zúčastňujeme již tradičně. Na začátek adventu plánujeme již druhou výstavu na zámku v Potštejně, která by měla zahájit adventní čas v Potštejně a Záměli.

                Tolik stručně o činnosti naší základní organizace. Jestli byste se chtěli na dění v naší organizaci podílet také, pak k nám máte dveře otevřené. Staňte se i Vy zahrádkářem nejen na své zahrádce.

Sepsal předseda základní organizace Kubalík Zdeněk

2013 Kurs pečení a zdobení perníčků
19.10.2013

 

Zbytek roku 2013 je pro naše včelaře víceméně pracovní. Pozdní nástup do snůškové sezony bylo znát na množství medu, který včelaři vytočili. Ale většina z nás měla v plástech melicitozu. To znamená, že tento med je velmi hustý a nejde z plástu vytočit. Takže i s tímto se musíme smířit. Příroda nám ukazuje, kdo je tady pánem. Podzim je pro včelaře ve znamení léčení včeliček proti roztoči Varroa destruktor s cílem maximálně účinné likvidace tohoto parazita našich včelstev.

 

Společenské a odborné akce.

Včelařské odpoledne u rybníka u Zavadlých proběhlo velmi zdařile. Učitel včelařství pan Hrabáček z Lanškrouna nám přednesl jak se starat o včelstva během roku. Další naše akce, byl kurs pečení a zdobení perníčků, který proběhl 19. a 20. října 2013 v restauraci Pod Lipami. A následoval stejný kurs 16. a 17 .listopadu. První adventní sobotu a neděli jsme uskutečnili výstavu prací společně se zahrádkáři na zámku v Potštejně.

Výbor ZO ČSV přeje spokojeným zbytek roku 2013. A rok následující, aby byl pohodový, šťastný a bezproblémový.        

Výbor ZO ČSV Marie Dalecká

2013 Den včelařů
31.08.2013

 

Rok 2013 nezačal pro včelaře dobře. Zimní počasí se svými obrovskými výkyvy v teplotách překročilo i loňský rok, který byl pro včely a vlastně pro celou přírodu nejhorším rokem současného století. Pro včelstva však není problém zima jako taková. Včely snášejí i více než třicetistupňové mrazy bez problémů. Potřebují však v únoru nebo hned v začátku března alespoň jeden den, kdy odpolední teplota stoupne nad 10 °C. TO jim totiž umožní vylétnout před úl a vyprázdnit svůj výkalový vak. Pokud takový den nenastane, včela musí kálet v úle. Výsledkem je onemocnění celého včelstva tak zvanou úplavicí, která nejčastěji končí úhynem všech včel. To se stalo letos. Z našich 437 včelstev, které jsme na podzim v organizaci zazimovali, se jich dožilo jara pouze 414.

                Opylování rostlin tím bylo výrazně omezeno. Nejen pro to, že asi 20 procent včel chybí, ale hlavně proto, že vše v přírodě stejně jako před rokem, vykvetlo naráz. Kolem 20. dubna kvetlo jen několik chudobek, na zahrádkách pár krokusů, čemeřic, lýkovců a petrklíčů a nic víc. Kvetení ovocných dřevin, lesního podrostu a luk proběhlo pak současně v několika málo dnech. Oslabená včelstva tak neměla šanci v tak krátkém časovém období opylení všech rostlin obstarat. Lze předpokládat, že sklizeň medu bude proto nízká. Staří včelaři, chovající včely několik desítek let, očekávají nejnižší výnosy za celé jejich působení.

                Včelaři chovají svá včelstva pro med a vosk, případně ještě pro propolis, pyl nebo včelí jed. Nejvýznamnější je však to, že včela je nezastupitelná pro přírodu jako takovou. Vždyť bez opylování rostlin včelami by nemohl další život a naší planetě existovat.

                Při svém na čas náročném koníčku si včelaři najdou i prostor na společné dění. Každoročně pořádáme zájezd na některou významnou včelařskou farmu nebo podnik či instituci. Letos to bude do včelařské školy v Nasavrkách, která jako jediná vychovává pro celou republiku odborníky. Navštívíme i nedaleký skanzen Veselý Kopec. Zájezd bude 8. června.

                Pravidelně každý rok také pořádáme ke konci včelařské sezony „Den včelařů“. Jde o setkání včelařských rodin v přírodě. Součástí tohoto odpoledne je i odborná přednáška některého z učitelů včelařství. Letošní termín je předběžně stanoven na 31. srpna. Ve spolupráci s obecním úřadem každoročně instalujeme od začátku května do konce září na potštejnském hradě výchovný prosklený úl se včelami. Návštěvníci tak dostávají možnost vidět bez jakéhokoliv rizika chování a práci včel v úle. Mají možnost rozlišit včelu dělnici od trubce. Uvidí i matku, která je v každém včelstvu pouze jedna. Děláme i řadu dalších akcí. Spolupracujeme při tom i se sousedními včelařskými organizacemi (Vamberk, Rychnov nad Kněžnou), snažíme se i o doplňování mladými včelaři.

                Naším dlouhodobým cílem je udržovat potřebné stavy včelstev tak, aby okolní příroda nebyla ochuzena o kteroukoliv svou rostlinnou součást. Snažíme se co nejvíce přispět k tomu, aby se okolí naší Záměle zkrásňovalo, aby naše obec byla hezká a čistá, plná zeleně a optimismu.

Výbor ZO ČSV

2013 Včelařská škola v Nasavrkách
08.06.2013

 

Při svém na čas náročném koníčku si včelaři najdou i prostor na společné dění. Každoročně pořádáme zájezd na některou významnou včelařskou farmu nebo podnik či instituci. Letos to bude do včelařské školy v Nasavrkách, která jako jediná vychovává pro celou republiku odborníky. Navštívíme i nedaleký skanzen Veselý Kopec. Zájezd bude 8. června.

2011 Oslavy založení 100 let školy
18.06.2011

 

Celá akce byla velmi zdařilá díky spolupráci všech složek v obci, jednotlivců a příznivců školy. Ještě jednou bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoli na organizaci a hladkém průběhu akce podíleli.

 

Oslavy založení 100 let školy

Dne 18. června 2011 při příležitosti oslav založení 100 let školy probíhal na obou zahradách školy dětský den. S členkami sociálního a kulturního výboru jsme sestavily program pro děti včetně varianty pro deštivé počasí. Po zahájení a vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ byly připraveny tyto disciplíny: Ze sportovní oblasti házení na koš pod vedením Katky Jiskrové a Jakuba Kaplana, Hod na rozesmátého klauna usměrňovala Anička Teplá. Při malování na sádru, kdy sádrové odlitky různých tvarů připravila předem Míla Kaplanová, dohlížela a pomáhala při dokončení dětské fantazie Zuzka Jiskrová, Markéta Drobná a Andrea Matějusová.

Malování na krabice a jejich následné skládání sledovala Jana Kaplanová. Za své výkony děti dostaly malou sladkou odměnu. Ovšem největší úspěch a řadu čekajících zájemců měla kresba na obličej. Tam byl výsledek okamžitě vidět a kolem školy rázem pobíhalo mnoho pohádkových postaviček, kočiček, pavouků, atd. Na obličej malovala Pavla Novotná, Lenka a Roman Fulínovi. Jim patří náš dík, že se o svoje umění podělili s těmi nejmenšími.

Poděkování patří úplně všem, kteří se na zdárném průběhu odpoledne podíleli. Škoda jen, že vítr rozfoukával pomalované krabice a možná i trochu rozháněl rodiče s dětmi domů do tepla.

Sociální a kulturní výbor zajistil květiny pro bývalé ředitele a učitele, kytičku předávala současná paní ředitelka Jindra Müllerová.