Významné stavby obce

1848 - Silnice Vamberk - Potštejn

1868 - První dřevěný most přes Divokou Orlici

1873 - Dostavba železnice přes Záměl

1898 - Dostavba silnice k Prorubě

1900 - Železný most přes Divokou Orlici

1911 - Dostavba zdejší školy

1932 - Stavba silnice ke hřbitovu

1952 - Postavena železniční zastávka

1954 - Dostavba požární zbrojnice

1955 - Přestavba horní lávky

1956 - Výstavba střelnice Svazarmu

1960 - Dokončeno jeviště

1963 - Výstavba střední lávka - autobusových zastávek - kravína JZD

1968 - Výměna spodní lávky

1970 - Dokončeno výbojkové osvětlení

1978 - Dokončena tělocvična u školy

1985 - Dokončena výstavba prodejny

1986 - Dokončen most přes Divokou Orlici

1987 - Přístavba provozovny služeb

1990 - Dokončení nové silnice a nadjezdu

1991 - Kanalizace v dolní části obce

1993 - Vodovod v obci - 2 autobazary - vinárna Bludička - pekařství - penzion Orlice

1995 - Dokončení rekonstrukce školky

1996 - Plynofikace školní kotelny

1997 - Odstranění škod na Divoké Orlici po červencové povodni nákladen 1.5mil. Kč.

2011 - Rekonstrukce střechy školy a tělocvičny

2012 - Obec kupuje areál mlýna a bývalé ZMD

2012 - Výstavba hasičské zbrojnicce

2013 - Stavba čistírny odpadních vod pro školu

2013 - Sběrný dvůr

2014 - Zateplení tělocvičny

2015 - Rekonstrukce obecního úřadu

 

Na území naší obce jsou tyto kulturní památky:

- bývalá hospoda - grunt č.p. 27

- areál kostela sv. Marka

- socha kříž z roku 1797 u č.p. 6

- socha kříž z roku 1814

- socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1803