Svoz popelnic a kontejnerů 2022

Svoz popelnic a kontejnerů na rok 2022

 

Svoz popelnic 2022: svozový den pátek 1x za 14 dní (první svoz 14.1.2022)

týden: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00 hod.

 

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) a papíru 2022:

dle potřeby sváží si obec sama

 

Svoz skla (bíle a barevné) 2022: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41

 

Svoz BIO popelnic 2022: svozový den pondělí (první svoz 4.4.2022) POZOR! 18.4. je Velikonoční pondělí bio popelnice se výjimečně pojedou v úterý 19.4.2022

týden: 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48

Popelnice vystaveny od 7:00 do 18:00 hod.

 

 

V letních měsících od 4. 4. do 30. 11. aktuálního roku Obec Záměl zajišťuje odvoz a odstranění bioodpadu, k odvozu využíváme hnědé domovní kontejnery označené samolepkou bioodpadu o objemu 0,24m3.