Svoz popelnic a kontejnerů 2017

Svoz popelnic a kontejnerů na rok 2017

 

Svoz popelnic 2017: svozový den pátek (první svoz 6.1.2017)

týden: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51

Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00 hod.

 

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) a papíru 2017:

dle potřeby sváží si obec sama

 

Svoz skla (bíle a barevné) 2017: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41

 

Svoz BIO popelnic 2017: svozový den pondělí (první svoz 10.4.2017)

týden: 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47

Popelnice vystaveny od 7:00 do 18:00 hod.

V letních měsících od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku Obec Záměl zajišťuje odvoz a odstranění bioodpadu, k odvozu využíváme hnědé domovní kontejnery označené samolepkou bioodpadu o objemu 0,24m3.

 

Poplatek pro rok 2017 je stanoven ve výši 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem nebo za objekt určený pro individuální rekreaci. (Poplatek je splatný do konce měsíce března daného roku.)

 

Svoz popelnic a kontejnerů na rok 2016

 

Svoz popelnic 2016: svozový den pátek

týden: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51

Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00 hod.

 

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) 2016: svozový den pondělí, úterý

týden: 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39

týden: 1,3,5,7,9,11,13,41,43,45,47,49,51

 

Svoz skla (bíle a barevné) 2016: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41

 

Svoz BIO popelnic 2016: svozový den pondělí

týden: 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47

Popelnice vystaveny od 7:00 do 18:00 hod.

 

Poplatek pro rok 2016 je stanoven ve výši 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem nebo za objekt určený pro individuální rekreaci. (Poplatek je splatný do konce měsíce března daného roku.)

 

Svoz popelnic a kontejnerů na rok 2015

 

Svoz popelnic 2015: každý sudý týden Pátek číslo týdne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) 2015: svozový den úterý v týdnech 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Svoz skla (bíle a barevné) 2015: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41

Svoz papíru 2015: 7x Pátek v týdnech 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51

Svoz textilu 2015: na zavolání

 

Poplatek pro rok 2015 je stanoven ve výši 480,- Kč za osobu s trvalým pobytem nebo za objekt určený pro individuální rekreaci. (Poplatek je splatný do konce měsíce března daného roku.)

 

Svoz popelnic a kontejnerů na rok 2014

 

Svoz popelnic 2014: každý sudý týden Pátek číslo týdne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) 2014: svozový den úterý v týdnech 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Svoz skla 2014: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41

Svoz papíru 2014: 7x Pátek v týdnech 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51

Svoz textilu 2014: na zavolání

 

Poplatek pro rok 2014 je stanoven ve výši 480,- Kč za osobu s trvalým pobytem nebo za objekt určený pro individuální rekreaci. (Poplatek je splatný do konce měsíce března daného roku.)