Svoz popelnic a kontejnerů 2018

Svoz popelnic a kontejnerů na rok 2018

 

Svoz popelnic 2018: svozový den pátek (první svoz 5.1.2018)

týden: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51

Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00 hod.

 

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) a papíru 2018:

dle potřeby sváží si obec sama

 

Svoz skla (bíle a barevné) 2018: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41

 

Svoz BIO popelnic 2017: svozový den pondělí (první svoz 9.4.2018)

týden: 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47

Popelnice vystaveny od 7:00 do 18:00 hod.

V letních měsících od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku Obec Záměl zajišťuje odvoz a odstranění bioodpadu, k odvozu využíváme hnědé domovní kontejnery označené samolepkou bioodpadu o objemu 0,24m3.

 

Poplatek pro rok 2018 je stanoven ve výši 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem nebo za objekt určený pro individuální rekreaci. (Poplatek je splatný do konce měsíce března daného roku.)